• Вітамін В12 > Рівень вітаміну В12 в крові: ненадійний показник  Рівень вітаміну В12 в крові: ненадійний показник


  Рівень В12 у сироватці крові (sB12) нижче діапазону норми вказує на те, що запас B12 виснажується. Проте, як описано нижче, нормальний рівень sB12 не гарантує того, що рівень B12 є здоровим. На жаль, лікарі досі використовують сироватковий B12 для оцінки, навіть для веганів.


  Зміст   Водорості можуть хибно підвищити рівень sB12


  Методи визначення рівня sB12 рідко, якщо взагалі, розрізняють B12 та всі інші неактивні аналоги B12. Водорості містять безліч неактивних аналогів B12. Ті, хто споживають велику кількість водоростей, можуть мати показник сироваткового B12 значно вище норми, але більша частина його буде неактивними аналогами B12, які навіть можуть заважати функції B12 (див. Неактивні аналоги: гірше, ніж просто некорисні у статті Аналоги Вітаміну В12).


  Транскобаламін II


  Транскобаламін II (ТК2) транспортує B12 у тканини. У невегетаріанців ТК2 зазвичай містить приблизно 20% з усього B12 в крові [1]. ТК1 та ТК3 - це білки, які зазвичай зберігають інші 80% B12 у крові  [1]. Якщо в ТК2 є нестача B12, вітамін не буде доставлений у тканини, не зважаючи на високий, нормальний, чи низький загальний рівень sB12  [2]. Коли поглинання B12 у кішківнику уповільнюється, рівень В12-ТК2 різко падає  [1]. Є дані про те, що ТК2 збіднюється на B12 через кілька днів після зупинки поглинання [1].


  Таблиця 1. Рівень транскобаламіну  II у дослідженні Германна та ін., 2003 

   

  Не-вегани

  Лакто-ово-вегетаріанці

  Вегани

   

   

  Вітамін В12

  Без вітаміну В12

  Вітамін В12

  Без вітаміну В12

  Кількість

  79

  13

  53

  17

  12

  sB12 у сироватці (пг/мл)

  387

  409

  242

  259

  170

  B12-TК2 (пг/мл)

  73

  35

  31

  19

  5.4

  Гомоцистеїн (мкмоль/л)

  8.8

  9.6

  10.9

  11.1

  14.3

  MMA (мкмоль/л)

  0.16

  0.23

  0.37

  0.71

  0.78

  B12-TК2 - B12 у Транскобаламіні II

  MMA - Метилмалонова кислота 


  Це означає, що таке захворювання як мальабсорбція може призвести до того, що тканини не будуть отримувати B12, навіть якщо сироватковий B12 буде в нормі. І, навіть при рівні сироваткового B12 у межах норми, коли споживання B12 низьке чи відсутнє, тканини можуть не отримувати навіть приблизно стільки ж B12, як вони могли б отримувати за умов нормального споживання. 


  У 2003, Германн та інші опублікували дослідження рівня ТК2 у веганів та вегетаріанців [3]. Деякі вегани та вегетаріанці приймали вітаміни групи B, проте кількість B12 не була зазначена. Результати досліджень наведені в Таблиці 1.


  З цієї таблиці ви можете побачити, що рівень В12-ТК2 у веганів є досить низьким, у той час як рівень гомоцистеїну, особливо у веганів, які взагалі не приймали вітаміни групи B, є значно вищим, ніж у не-вегетаріанців. Статистичний аналіз, проведений авторами, показав, що рівень В12-ТК2 був безпосередньо пов’язаний з рівнем гомоцистеїну. 


  Таблиця "Одиниці вимірювання вітаміну В12" демонструє нормальні показники. У статті "Слабкий дефіцит B12" обговорюються наслідки підвищеного рівня гомоцистеїну. 


  Пошкодження нервової системи, що виникає внаслідок дефіциту B12, з нормальним рівнем sB12 та з відсутністю макроцитозу


  Деякі люди, які мають нормальний рівень B12 і не хворіють на макроцитарну анемію, страждають від пошкодження нервової системи внаслідок дефіциту В12, підвищеного гомоцистеїну та високого рівня метилмалонової кислоти (MMA). Дивіться Відсутність анемії не гарантує здорового стану В12 для більш детальної інформації.


  Посилання

  ---

  Blood B12 Level: Not Reliable


  [source]


  A serum B12 (sB12) level below the normal range indicates that B12 levels are becoming depleted. However, as described below, a sB12 level in the normal range does not ensure that B12 levels are healthy. Unfortunately, medical practitioners still use serum B12 to evaluate function, even of vegans.


  Contents  Seaweeds Can Falsely Inflate sB12 Levels


  Methods for determining sB12 levels rarely, if ever, distinguish between B12 and all inactive B12 analogues. Seaweeds contain a variety of inactive B12 analogues. Someone who is eating large amounts of seaweed may have serum B12 levels well above normal, but much of it could be inactive B12 analogues that may actually be interfering with B12 function (see the section Inactive Analogues: Worse than Useless in Vitamin B12 Analogues).


  Transcobalamin II


  Transcobalamin II (TC2) transports B12 to tissues. In non-vegetarians TC2 normally contains about 20% of B12 in the blood [1]. TC1 and TC3 are the proteins that normally store the other 80% of the B12 in the blood  [1]. If TC2 lacks B12, the vitamin will not be delivered to tissues, regardless of whether the total sB12 is low, normal, or high [2]. When absorption of B12 via the intestines slows, B12-TC2 levels fall rapidly [1]. There is evidence that TC2 is depleted of B12 within days after absorption stops [1].


  Table 1. Transcobalamin II Levels in Herrman et al. 2003 Study.

   

  Non-Veg

  Lacto-Ovo

  Vegan

   

   

  B12 Vit

  No B12 Vit

  B12 Vit

  No B12 Vit

  Number

  79

  13

  53

  17

  12

  Serum B12 (pg/ml

  387

  409

  242

  259

  170

  B12-TC2 (pg/ml)

  73

  35

  31

  19

  5.4

  Homocysteine (umol/l)

  8.8

  9.6

  10.9

  11.1

  14.3

  MMA (umol/l)

  0.16

  0.23

  0.37

  0.71

  0.78

  B12-TC2 - B12 on Transcobalamin II

  MMA - Methyl malonic acid


  What this means is that a malabsorption disease can result in tissues not receiving B12 even though serum B12 appears normal. And, even at a normal serum B12 level, when intake of B12 is low or none, the tissues might not be receiving nearly as much B12 as they would otherwise be receiving when intake is normal.


  In 2003, Herrmann et al. published a study looking at vegan and vegetarians' TC2 levels [3]. Some vegans and vegetarians were taking B vitamins, though amounts of B12 were not reported. Results are shown in Table 1.


  From the table, you can see that vegans' B12-TC2 levels were quite low, while homocysteine levels, especially for the vegans not taking any B vitamins, were much higher than for the non-vegetarians. Statistical analysis by the authors showed that B12-TC2 levels were the best predictors of homocysteine levels.


  Table: B12-Related Laboratory Values shows normal values. Homocysteine, B12, Vegetarians, and Disease discusses the repercussions of  elevated homocysteine levels.


  B12-Deficient Nerve Damage With Normal sB12 and No Macrocytosis


  Some people with normal B12 levels and without macrocytic anemia suffer from B12-deficient nerve damage, elevated homocysteine, and elevated MMA acid levels. See Lack of Anemia Does Not Mean B12 Status is Healthy under "Coenzyme Functions of Vitamin B12" for more details.


  References

  ---


  ***

  1. Herbert V. Staging vitamin B-12 (cobalamin) status in vegetarians. Am J Clin Nutr. 1994 May;59(5 Suppl):1213S-1222S.

   

  2. Herbert V. The 1986 Herman Award Lecture. Nutrition science as a continually unfolding story: the folate and vitamin B-12 paradigm. Am J Clin Nutr. 1987;46:387-402.

   

  3. Herrmann W, Schorr H, Obeid R, Geisel J. Vitamin B-12 status, particularly holotranscobalamin II and methylmalonic acid concentrations, and hyperhomocysteinemia in vegetarians. Am J Clin Nutr. 2003 Jul;78(1):131-6.
 • 0 коммент.:

  Дописати коментар