• Вітамін В12 > Вегетаріанці в літньому віці  Вегетаріанці в літньому віці


  Короткий огляд


  Літні оволактовегетаріанці та вегани часто мають дуже низький рівень B12 в крові. Їм слід переконатися, що вони отримують вітамін В12 з надійного джерела. Насправді всі люди після 50 років, незалежно від обраного харчування, повинні отримувати B12 зі збагачених продуктів або добавок, адже в них знижується здатність всмоктування B12 з їжі.


  Дослідження рівня В12 у веганів літнього віку


  Таблиця 1. Рівень В12 в оволактовегетаріанців і невегетаріанців в літньому віці


  Кількість

  Рівень B12 (пг/мл)

  B12 < 186,3 (пг/мл)

  Невегетаріанці-чоловіки

  54

  Не уточнюється

  4%

  Невегетаріанці-жінки

  54

  Не уточнюється

  6%

  Оволактовегетаріанці-чоловіки

  17

  317 ± 277

  35%

  Оволактовегетаріанці-жінки

  23

  247 ± 96

  13%


  Брендс та ін. (1990, Нідерланди) [1] і Лоуік та ін. (1990, Нідерланди) [2] порівняли рівень B12 у літніх людей (65-97 років) – оволактовегетаріанців і невегетаріанців. Результати наведені в таблиці 1.


  Дослідники дійшли висновку, що оволакто- або лактовегетаріанська дієта може бути прийнятною в літньому віці і може знижувати ризик хвороб серця за умови, що харчування буде ретельно спланованим, особливо щодо вмісту заліза, цинку і вітаміну В12.


  Ву та ін. (1998, Гонконг) [3] порівняли китайських жінок похилого віку: 106 оволактовегетаріанок і веганок і 229 невегетаріанок:


  • Всі жінки були старше 65 років (в середньому – 81 рік); всі були, певно, здорові;

  • Вегетаріанки перебували на такому харчуванні більше 10 років;

  • Низький рівень В12 (менше 203 пг/мл) виявили у 53,8% вегетаріанок (для невегетаріанок дані не наводяться);

  • 16 вегетаріанок і 1 невегетаріанка мали анемію внаслідок нестачі В12;

  • Вегетаріанки мали меншу поширеність історію куріння та хвороб серця.


  Є дані про те,що людям у віці 65 років і старше необхідно приймати принаймні 500 мкг вітаміну B12 в день для підтримки його нормального рівня. (Див. Як були сформульовані рекомендації: Дорослі старше 65 років)


  Використана література

  ---

  Elderly Vegetarians


  [source]


  Summary


  Elderly lacto-ovo-vegetarians and vegans often have very low serum B12 levels. They should make sure they are getting a reliable source of B12. In fact, all people over age 50 should get some B12 by way of fortified foods or supplements due to lower stomach acid decreasing absorption of food-bound B12.


  Studies of the B12 Status of Elderly Vegetarians


  Table 1. B12 Status of Elderly Lacto-Ovo Vegetarians vs. Non Vegetarians

   

  #

  Serum B12 (pg/ml)

  B12 < 186.3 pg/ml

  Non-Veg Males

  54

  Not Reported

  4%

  Non-Veg Females

  54

  Not Reported

  6%

  Lacto-Ovo Males

  17

  317 ± 277

  35%

  Lacto-Ovo Females

  23

  247 ± 96

  13%


  Brants et al. (1990, Netherlands) [1] and Lowik et al. (1990, Netherlands) [2] compared the B12 status of elderly (65-97 yrs) lacto-ovo-vegetarians to non-vegetarians. Results are shown in Table 1.


  They concluded that a lacto-ovo or lacto-vegetarian diet can be adequate in old age, with positive impacts on heart disease risks, provided that it is carefully planned, especially with respect to iron, zinc, and B12.


  Woo et al. (1998, Hong Kong) [3] compared 106 elderly Chinese lacto-ovo and vegan women to 229 non-vegetarians:


  • All were older than 65 yrs (avg. 81); all were apparently healthy.

  • Vegetarians had been on the diet > 10 yrs.

  • Low B12 (< 203 pg/ml) occurred in 53.8% of the vegetarians (data not given for non-vegetarians).

  • 16 vegetarians had B12-deficient anemia compared to 1 non-vegetarian.

  • Vegetarians had a lower prevalence of a history of smoking and heart disease.


  There is evidence that adults 65 years and older should take at least 500 µg per day of vitamin B12 in order to optimize their B12 status (see How Recommendations Were Formulated: Adults Over 65 Years).


  References

  ---

  ***

  1. Brants HA, Lowik MR, Westenbrink S, Hulshof KF, Kistemaker C. Adequacy of a vegetarian diet at old age (Dutch Nutrition Surveillance System). J Am Coll Nutr. 1990 Aug;9(4):292-302.

  2. Lowik MR, Schrijver J, Odink J, van den Berg H, Wedel M. Long-term effects of a vegetarian diet on the nutritional status of elderly people Dutch Nutrition Surveillance System). J Am Coll Nutr. 1990 Dec;9(6):600-9.

  3. Woo J, Kwok T, Ho SC, Sham A, Lau E. Nutritional status of elderly Chinese vegetarians. Age Ageing. 1998 Jul;27(4):455-61.
 • 0 коммент.:

  Дописати коментар