• Вітамін В12 > Люди, яким не слід приймати вітамін B12 у формі ціанокобаламіну  Люди, яким не слід приймати вітамін B12 у формі ціанокобаламіну


  Хронічна ниркова недостатність


  Організм людей з хронічною нирковою недостатністю не в змозі ефективно проводити детоксикацію ціаніду, як це відбувається у людей зі здоровими нирками. Вважається, що це може призвести до проблем в нервовій системі, особливо у курців [1]. З цієї причини людям з хворобами нирок слід приймати форму вітаміну В12, відмінну від ціанокобаламіну. Кояма та ін. [1] пропонують пацієнтам на гемодіалізі отримувати 500 мкг метилкобаламіну внутрішньовенно після кожної процедури діалізу. Веганам із захворюваннями нирок, на діалізі вони чи ні, слід приймати форму В12, відмінну від ціанокобаламіну. Таким пацієнтам слід обговорити зі своїм лікарем прийнятні дозування. Дозування в 1000 мкг (1 мг) в день метилкобаламіну або аденозилкобаламіну може бути адекватним.


  Порушення обміну ціаніду


  Кобаламін має сильне тяжіння до ціаніду. Природно вироблений в організмі, ціанід є токсичним, і організм перетворює його в тіоціанат, щоб виводити його. Якщо цей варіант неможливий, порушений або перевантажений, при отриманні занадто великої кількості ціаніду (наприклад, у курців або у людей в Нігерії, які їдять велику кількість маніока, в якому виявлено велику кількість ціаніду), організм може провести детоксикацію ціаніду, з'єднавши його з кобаламіном, а потім вивести ціанокобаламін.


  Атрофія зорового нерва Лебера, тютюново-алкогольна амблиопія та інші захворювання очей іноді можуть реагувати на високі дози гідроксокобаламіну, який служить для детоксикації ціаніду. У таких випадках може бути занадто багато ціаніду в тканинах (запобігає перетворенню ціанокобаламіну в метилкобаламін або аденозилкобаламін), тому добавки ціанокобаламіну можуть бути неефективні для підтримки рівня B12 [2]. У таких випадках потрібно обрати інші форми вітаміну В12 (що потрібно обов'язково обговорити з лікарем) [3].


  Використана література

  ---

  People Who Should Not Take the Cyanocobalamin Form of B12


  [source]


  Chronic Kidney Failure


  People with chronic kidney failure do not detoxify cyanide as well as people with healthy kidneys. It is thought that this may lead to nerve problems, especially in smokers [1]. For this reason it is better for kidney patients to take a form of B12 other than cyanocobalamin. Koyama et al. [1] suggest that patients on hemodialysis receive 500 µg of methylcobalamin intravenously after each dialysis. Vegans with kidney disease, whether or not they are on dialysis, should take a non-cyanocobalamin form of B12. These patients should talk to their health professionals about how much should be taken. 1,000 µg (1 mg) of methylcobalamin or adenosylcobalamin per day might be adequate.


  Cyanide Metabolism Defects


  Cobalamin has a strong attraction to cyanide. While being a natural chemical produced in the body, cyanide is toxic, and the body turns it into thiocyanate in order to excrete it. If this pathway is defective or overwhelmed through ingestion of too much cyanide (such as in smokers, or people in Nigeria who eat large amounts of cassava which is high in cyanide), the body may detoxify the cyanide by attaching it to cobalamin and then excreting the cyanocobalamin.


  Leber's optic atrophy, tobacco-alcohol amblyopia, and other eye diseases can sometimes respond to high doses of hydroxocobalamin which serve to detoxify the cyanide. In these cases, there may be too much cyanide in the tissues (preventing conversion of cyanocobalamin to methylcobalamin or adenosylcobalamin) for cyanocobalamin supplements to be effective in maintaining B12 status [2]. In such cases, a different form of B12 should be given (speak to your health professional) [3].


  References

  ---


  ***

  1. Koyama K, Yoshida A, Takeda A, Morozumi K, Fujinami T, Tanaka N. Abnormal cyanide metabolism in uraemic patients. Nephrol Dial Transplant. 1997 Aug;12(8):1622-8.

   

  2. Linnell JC, Matthews DM. Cobalamin metabolism and its clinical aspects. Clin Sci (Lond). 1984 Feb;66(2):113-21.

   

  3. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: National Academy Press; 2000.
 • 0 коммент.:

  Дописати коментар