• Вітамін В12 > Вегани-сироїди  Вегани-сироїди


  Короткий огляд

  Рівень В12 у сироїдів нічим не відрізняється від інших веганів. Існують докази, що деякі пробіотики (добавки кишкових бактерій) можуть поліпшити стан B12, але в незначному масштабі.

  Зміст

  • Лист від вегана-сироїда
  • Дієта Алілуя
  • Прихильники дієти "Жива їжа" у Фінляндії
  • Спільнота натуральної гігієни
  • Використана література

  Лист від вегана-сироїда

  24 Квітня 2003 року

  "Одна людина дала мені почитати Вашу статтю "Вітамін B12. Чи отримуєте його ви?" (Червень 2000 року). Дуже шкода, що я не знав усього цього раніше, до того, як у мене розвинувся гострий дефіцит B12 (макроцитарна анемія і периферична невропатія) близько 8,5 років тому через відсутність вітаміну B12 в моєму харчуванні. Ці діагнози мені поставили в лікарні. Перш ніж розвинулися симптоми, я вже багато років був сироїдом".

  - А. К., Лондон, Великобританія

  Дієта Алілуя (Hallelujah Acres Diet)

  Дональдсон (1) (2000, США) вивчав людей, які дотримувались дієти Алілуя: це веганський раціон, що складається в основному із сирих продуктів з невеликою кількістю приготовленої їжі з цілісного зерна або коренеплодів.

  Таблиця 1. Результати Дональдсона (1)

  Кількість
  Загальне
  49
  Рівень B12 в крові < 347 пг/мл
  44
  Рівень B12 в крові < 200 пг/мл
  6
  Рівень B12 в крові < 160 пг/мл
  0
  ММК в сечі >= мкг/мг креатиніну
  23

  • Учасники дослідження не приймали добавок B12. Вони отримували невеликі кількості з харчових дріжджів із середнім споживанням 5 ± 11 мкг B12 в місяць, з медіаною споживання 7 мкг/місяць. Результати наведені в таблиці 1:
  • 19 учасників мали нормальний рівень B12 в крові, але підвищений рівнем ММК. Пацієнти з підвищеним (один – з близьким до межі) рівнем ММК були розділені на чотири групи з різним підходом у лікуванні:
   • 1. Під'язикова форма В12: 500 мкг В12 Twinlab 3 рази на тиждень.
   • 2. Харчові дріжджі: 5 мкг B12 в день з 1 столової ложки дріжджів Red Star Vegetarian Support Formula.
   • 3. Пробіотична формула кишкових бактерій: 2 капсули в день, які містять 5 видів бактерій:
  • Lactobacillus plantarum
  • Lactobaccillus salivarius
  • Lactobacillus acidolphilus
  • Bifidobacterium bifidus
  • Bacillus subtilis
   • 4. Кишкові бактерії від Flora Food: 2 капсули в день, які містять 2 види бактерій:
  • Lactobacillus plantarum варіант OM
  • Lactobacillus salivarius

  Таблиця 2 показує результат після 3 місяців лікування:

  Таблиця 2. Результат лікування у дослідженні Дональдсона (1)

  Підязикова форма В12
  Харчові дріжджі
  Пробіотична формула
  Flora Food
  Загальна кількість учасників
  8
  8
  4
  4
  ММК в сечі> = 4,1 мкг/мг креатиніну після 3 місяців
  1
  (ММК = 4,1)
  5
  (всі поліпшили)
  4
  (3 поліпшили)
  4
  (1 поліпшив)

  Дональдсон припустив, що невелике поліпшення від отримання кишкових бактерій може бути пов'язане з тим, що:

  • Бактерії, що виробляють B12, роблять це, ще перебуваючи в складі добавки (всередині неї);
  • Бактерії оселилися в травній системі і виробляли B12.

  У будь-якому разі пробіотичних добавок було недостатньо, щоб нормалізувати стан B12, і веганам не рекомендується покладатися на них для поліпшення стану B12.

  Прихильники дієти "Жива їжа" у Фінляндії

  Раума та ін. (2) (1995, Фінляндія) вивчали статус B12 у довгострокових прихильників строгої сирої веганської дієти під назвою "Жива їжа". Вони припустили, що високе споживання продуктів з бактеріями бродіння (близько 2 кг в день у цьому дослідженні) забезпечить надходження великої кількості вітаміну В12, а також змінить склад кишкових бактерій учасників для забезпечення більшої кількості B12.

  Таблиця 3. Результат Раума та ін., частина 2 (2)

  Кількість
  Рівень B12 в крові (пг/мл)
  Рівень B12 в крові < 203 пг/мл
  Прихильники дієти “Жива їжа”
  21
  261a Діапазон: 47-551
  6
  Споживають водорості
  16
  298 Діапазон: 101-551

  Не споживають водорості
  5
  142 Діапазон: 47-340

  Невегетаріанці
  21
  420a Діапазон: 177-651
  1
  a Статистично значуща різниця між групами

  У першій частині дослідження були зібрані дані про споживання продуктів харчування і взяті зразки крові у 9 веганів-прихильників "живої їжі" (1 чоловік, 8 жінок) з різницею в зборі інформації і крові в 2 роки. У 6 з 9 веганів позначилося повільне послідовне погіршення рівня В12 протягом цього періоду, що говорить про те, що отримання B12 з дієти "жива їжа" недостатнє для підтримки нормального рівня.

  У частині 2 рівень B12 в крові прихильників "живої їжі" порівнювався з рівнем невегетаріанців. Показники крові (середній обсяг еритроцитів, гемоглобін) у прихильників "живої їжі" істотно не відрізнялися від невегетаріанців, але ці показники не корелювали з рівнем B12. У веганскій групі споживання неактивних аналогів В12 (водорості норі та хлорели) корелює з рівнем B12. Результати наведені в таблиці 3.

  Фінські прихильники дієти "жива їжа", які беруть участь в цьому дослідженні, почали доповнювати свій раціон вітаміном B12 після виявлення його низького рівня.

  Таблиця 4. Результати Донга та Скотта (3)

  Кількість
  Рівень B12 в крові
  < 200 пг/мл
  Рівень B12 в крові
  < 100 пг/мл
  Вегани
  13
  92%
  53%
  Лактовегетаріанці
  28
  64%

  Оволактовегетаріанці
  15
  47%
  13%
  Напів
  вегетаріанці
  10
  20%


  Спільнота натуральної гігієни

  Донг і Скотт (3) (1982, США) досліджували 83 представників американського суспільства натуральної гігієни. Вони, як правило, слідували "природній гігієнічній дієті", що складається із сирих фруктів, овочів, горіхів, насіння, з мінімальним споживанням зернових і бобових. Вони вважають, що це природна дієта, за якої їхній організм отримує B12 через невелику кількість кишкових бактерій, які живуть тільки в кишечнику тих людей, хто слідує сирій дієті. Таблиця 4 показує результати учасників, які не доповнювали раціон В12.

  Макроцитарна анемія серед вегетаріанців була присутня мінімально. Один 63-річний веган з рівнем В12 у 117 пг/мл мав нервовий розлад, викликаний дефіцитом вітаміну. Для чоловіків, які не приймали добавки вітаміну В12, була знайдена кореляція між тривалістю їхнього вегетаріанства і зниженням рівня В12. Серед випробуваних, які вживали мультивітаміни або добавки В12, рівень В12 був вищим за 200 пг/мл. Донг і Скотт дійшли висновку, що не знайдено жодних ознак того, що “природна гігієнічна дієта” має певні переваги в підвищенні рівня B12 в порівнянні з іншими вегетаріанськими дієтами.

  Використана література
  ---

  Raw Foodist Vegans
  Summary

  Raw foodist vegans' B12 status appears to be no different than other vegans. There is some evidence that some probiotics (supplements of intestinal bacteria) could improve B12 status to a small degree.

  Contents

  • Letter from a Raw Foodist Vegan
  • Hallelujah Acres Diet
  • Living Food Eaters in Finland
  • Natural Hygiene Society Conference
  • References

  Letter from a Raw Foodist Vegan

  April 24, 2003

  Someone gave me a hard copy of your Vitamin B12: Are You Getting It? (06 2000). I wish I had had all this information when I developed a severe B12 deficiency (macrocytic anemia & peripheral neuropathy) about 8 1/2 years ago due to a dietary deficiency of this vitamin. This was the hospital consultant's diagnosis. I had been a raw food vegan for many years before I developed the B12 deficiency symptoms.

  - A.K., London, UK

  Hallelujah Acres Diet

  Donaldson (1) (2000, USA) studied people following the Hallelujah Acres diet, a vegan diet consisting mostly of raw foods with small amounts of cooked whole grains and root vegetables.

  Table 1. Results of Donaldson1
  Number
  Total
  49
  sB12 < 347 pg/ml
  44
  sB12 < 200 pg/ml
  6
  sB12 < 160 pg/ml
  0
  uMMA ≥ 4 µg/mg creatinine
  23
  sB12 - Serum B12

  • Subjects in the study did not take B12 supplements. Some ate small amounts of nutritional yeast resulting in an average intake of 5 ± 11 µg B12/month, with a median intake of 7 µg/month. Results are shown in Table 1:
  • 19 subjects had normal sB12 levels with elevated uMMA levels. Subjects with elevated (and one with borderline) uMMA were divided into four groups to receive different treatment:
   • 1. Sublingual B12: 500 µg Twinlab sublingual B12 3x/wk.
   • 2. Nutritional yeast: 5 µg B12/day via 1 tablespoon of Red Star Vegetarian Support Formula nutritional yeast.
   • 3. Probiotic Formula intestinal bacteria: 2 capsules/day which contain 5 bacteria species:
    • Lactobacillus plantarum
    • Lactobaccillus salivarius
    • Lactobacillus acidolphilus
    • Bifidobacterium bifidus
    • Bacillus subtilis
   • 4. Flora Food intestinal bacteria: 2 capsules/day which contain 2 bacteria species:
    • Lactobacillus plantarum variant OM
    • Lactobacillus salivarius

  Table 2 shows the results after 3 months:

  Table 2. Results of Treatment in Donaldson1
  Sublingual B12
  Nutritional yeast
  Probiotic Formula
  Flora Food
  Total number
  8
  8
  4
  4
  uMMA ≥ 4.1 µg/mg creatinine after 3 months
  1
  (uMMA = 4.1)
  5
  (all improved)
  4
  (3 improved)
  4
  (1 improved)
  uMMA - Urinary Methylmalonic Acid

  Donaldson suggests that the small improvement from taking intestinal bacteria could be from:

  • The bacteria producing B12 while still in the supplement.
  • The bacteria taking up residence in the digestive system and producing B12.

  In either case, these probiotics were not enough to normalize B12 status and are not recommended for vegans to rely on for improving their B12 status.

  Living Food Eaters in Finland

  Rauma et al. (2) (1995, Finland) examined the B12 status in long-term adherents of a strict, uncooked (raw) vegan diet called the "living food diet." They assumed their large intake of bacterially fermented foods (about 2 kg/day in this study) would provide plenty of B12 as well as modify their intestinal bacteria to provide more B12.

  Table 3. Results of Rauma et al., Part 22
  #
  sB12 (pg/ml)
  < 203 pg/ml
  LFE
  21
  261A R: 47-551
  6
  Consuming seaweed
  16
  298 R: 101-551
  Not consuming seaweed
  5
  142 R: 47-340
  NV
  21
  420A R: 177-651
  1
  A - Statistically significant difference between groups with same letters
  LFE - Living Foods Eaters
  NV - Non-vegetarians R - Range

  In Part 1 of the study, food consumption data were collected and blood samples were taken from 9 vegan "living food eaters" (LFE) (1 male, 8 females), 2 years apart. Six of the 9 vegans showed slow, consistent deterioration of B12 status over this period, indicating that the supply of B12 from the "living food diet" was inadequate to maintain the sB12.

  In Part 2, sB12 of LFE were compared to nonvegetarians. Blood values (MCV, hemoglobin) of LFE did not differ significantly from the nonvegetarians' nor did they correlate with B12 levels. In the vegan group, B12 analogue intake (through nori and chlorella) correlated with sB12. Results are shown in Table 3.

  The Finnish eaters of the living food diet participating in this study started to supplement their diet after finding out their low vitamin B12 status.

  Table 4. Results of Dong & Scott3
  #
  sB12 < 200 pg/ml
  sB12 < 100 pg/ml
  Vegans
  13
  92%
  53%
  LV
  28
  64%
  LOV
  15
  47%
  13%
  SV
  10
  20%
  LOV - Lacto-ovo-vegetarians
  LV - Lacto-vegetarians
  SV - Semi-vegetarians

  Natural Hygiene Society Conference

  Dong & Scott (3) (1982, USA) examined 83 subjects from an American Natural Hygiene Society conference. They tended to follow natural hygiene diets consisting of whole raw fruits, vegetables, nuts, and seeds, with a minimal intake of grains and legumes. They considered this to be a natural primate diet and believed their bodies received B12 through small intestinal bacteria which live only in the intestines of those who follow whole raw food diets. Table 4 shows the results among subjects who did not supplement with B12.

  Macrocytic anemia among the vegetarians was minimal. One 63-year-old vegan with a B12 level of 117 pg/ml had a nerve-related disorder. For males who did not take B12 supplements, there was a correlation between length of time as a vegetarian and lower B12 levels. Among subjects who had taken B12 or multivitamins, all had B12 levels above 200 pg/ml. Dong & Scott concluded that there is no indication that natural hygiene vegetarian diets contribute to higher B12 levels than other vegetarian diets.

  References
  ---

  ***

  1. Donaldson MS. Metabolic vitamin B12 status on a mostly raw vegan diet with follow-up using tablets, nutritional yeast, or probiotic supplements. Ann Nutr Metab. 2000;44(5-6):229-34. And personal communication with author Jan 31, 2002. | link


  2. Rauma AL, Torronen R, Hanninen O, Mykkanen H. Vitamin B-12 status of long-term adherents of a strict uncooked vegan diet ("living food diet") is compromised. J Nutr. 1995 Oct;125(10):2511-5.

  3. Dong A, Scott SC. Serum vitamin B12 and blood cell values in vegetarians. Ann Nutr Metab. 1982;26(4):209-16.


  Поширити: • 0 коммент.:

  Опублікувати коментар