• B12 Status of Older Vegetarians  Дослідження рівнів В12 у літніх вегетаріанців

  Короткий огляд


  Літні оволактовегетаріанці та вегани часто мають дуже низький рівень B12 в крові. Їм слід переконатися, що вони отримують вітамін В12 з надійного джерела. Насправді всі люди після 50 років, незалежно від обраного харчування, повинні отримувати B12 зі збагачених продуктів або добавок, [посилання на стару версію статті - прим.ред.] адже в них знижується здатність всмоктування B12 з їжі.


  Брендс та ін. (1990, Нідерланди) [Brants, 1990] і Лоуік та ін. (1990, Нідерланди) [Lowik, 1990] порівняли рівень B12 у літніх людей (65-97 років) – оволактовегетаріанців і невегетаріанців. Результати наведені в таблиці 1.

  Дослідження рівня В12 у веганів літнього віку


  Таблиця 1. Рівень В12 в оволактовегетаріанців і невегетаріанців в літньому віці


  Кількість

  Рівень B12 (пг/мл)

  B12 < 186,3 (пг/мл)

  Невегетаріанці-чоловіки

  54

  Не уточнюється

  4%

  Невегетаріанці-жінки

  54

  Не уточнюється

  6%

  Оволактовегетаріанці-чоловіки

  17

  317 ± 277

  35%

  Оволактовегетаріанці-жінки

  23

  247 ± 96

  13%


  Дослідники дійшли висновку, що оволакто- або лактовегетаріанська дієта може бути прийнятною в літньому віці і може знижувати ризик хвороб серця за умови, що харчування буде ретельно спланованим, особливо щодо вмісту заліза, цинку і вітаміну В12.


  Ву та ін. (1998, Гонконг) [Woo, 1998] порівняли китайських жінок похилого віку: 106 оволактовегетаріанок і веганок і 229 невегетаріанок:


  • Всі жінки були старше 65 років (в середньому – 81 рік); всі були, певно, здорові;

  • Вегетаріанки перебували на такому харчуванні більше 10 років;

  • Низький рівень В12 (менше 203 пг/мл) виявили у 53,8% вегетаріанок (для невегетаріанок дані не наводяться);

  • 16 вегетаріанок і 1 невегетаріанка мали анемію внаслідок нестачі В12;

  • Вегетаріанки мали меншу поширеність історію куріння та хвороб серця.


  Є дані про те,що людям у віці 65 років і старше необхідно приймати принаймні 500 мкг вітаміну B12 в день для підтримки його нормального рівня. (Див. Пояснення рекомендацій щодо вітаміну В12: Дорослі старше 65 років)


  Однак існують також докази (див. параграф нижче), що літнім людям може не знадобитися стільки вітаміну В12, і саме тому ми змінили наші рекомендації, зазначивши, що для літніх людей з нормальним рівнем В12 достатньо вживати від 50 до 100 мкг на день або 1 000 мкг принаймні двічі на тиждень. 


  Серед вибірки з 728 дорослих в рамках Адвентистського дослідження здоров'я-2 (Adventist Health Study 2) Дамаянті та ін. (2018, США) [Damayanti, 2018] виявили, що молодші дорослі (віком від 40 до 49 років) частіше мали нижчі маркери вітаміну В12, ніж старші дорослі (віком від 70 до 94 років). Майже 10% вибірки були веганами, а 28% - лакто-ово вегетаріанцями. Чоловіки та ті, хто не приймав добавки з вітаміном В12, мали нижчі маркери вітаміну В12. Люди старшого віку частіше приймали добавки, і прийом добавок позитивно корелював зі здоровими маркерами В12. Окрім добавок, важливим джерелом вітаміну В12 у цій вибірці були збагачені "молочні” продукти рослинного походження.

  Використана література

  ---

  B12 Status of Older Vegetarians

  [source]

  Summary


  Elderly lacto-ovo-vegetarians and vegans often have very low serum B12 levels. They should make sure they are getting a reliable source of B12. In fact, all people over age 50 should get some B12 by way of fortified foods or supplements [link to older article] due to lower stomach acid decreasing absorption of food-bound B12.


  Brants et al. (1990, Netherlands) [Brants, 1990] and Lowik et al. (1990, Netherlands) [Lowik, 1990] compared the B12 status of elderly (65-97 yrs) lacto-ovo-vegetarians to non-vegetarians. Results are shown in Table 1.

  Studies of the B12 Status of Elderly Vegetarians


  TABLE 1. B12 STATUS OF ELDERLY LACTO-OVO VEGETARIANS VS. NON VEGETARIANS


  #

  Serum B12 (pg/ml)

  B12 < 186.3 pg/ml

  Non-Veg Males

  54

  Not Reported

  4%

  Non-Veg Females

  54

  Not Reported

  6%

  Lacto-Ovo Males

  17

  317 ± 277

  35%

  Lacto-Ovo Females

  23

  247 ± 96

  13%


  They concluded that a lacto-ovo or lacto-vegetarian diet can be adequate in old age, with positive impacts on heart disease risks, provided that it is carefully planned, especially with respect to iron, zinc, and B12.


  Woo et al. (1998, Hong Kong) [Woo, 1998] compared 106 elderly Chinese lacto-ovo and vegan women to 229 non-vegetarians:


  • All were older than 65 yrs (avg. 81); all were apparently healthy.

  • Vegetarians had been on the diet > 10 yrs.

  • Low B12 (< 203 pg/ml) occurred in 53.8% of the vegetarians (data not given for non-vegetarians).

  • 16 vegetarians had B12-deficient anemia compared to 1 non-vegetarian.

  • Vegetarians had a lower prevalence of a history of smoking and heart disease.


  There is evidence that adults 65 years and older should take at least 500 µg per day of vitamin B12 in order to optimize their B12 status — see Explanation of Vitamin B12 Recommendations: Adults Over 65 Years


  However, there is also evidence—see the paragraph below—that older people might not need so much vitamin B12, and that is why we modified our recommendations to say that supplementation of 50 to 100 µg per day or 1,000 µg at least twice per week should be sufficient for older adults with normal B12 status. 


  Among a sample of 728 adults within the Adventist Health Study 2, Damayanti et al. (2018, United States) [Damayanti, 2018] found that younger adults (ages 40 to 49 years) were more likely to have lower markers of vitamin B12 than older adults (ages 70 to 94 years). Nearly 10% of the sample was vegan and 28% were lacto-ovo vegetarian. Males and those not taking vitamin B12 supplements had lower markers of vitamin B12. Older adults were more likely to supplement and supplementation was positively correlated with healthy B12 markers. Next to supplements, fortified plant-based milk alternatives were an important source of vitamin B12 in this sample. 

  Bibliography

  ---

 • 0 коммент.:

  Дописати коментар