• Відповідь Центру свободи споживачів: Білок для підлітків - веганів  Відповідь Центру cвободи споживачів: Білок для підлітків - веганів


  27 січня 2009 року, Центр свободи споживачів (Center for Consumer Freedom) опублікував на своєму сайті  ще одну статтю [архів] про підлітків - вегетаріанців. І знову вона містить кілька фактичних помилок.


  ЦСС каже, “Associated Press повідомляє, що дієтологи радять вживати соєві боби, збагачене соєве молоко та горіхи, щоб замінити білок, залізо, цинк, кальцій та вітамін D, якого вони позбавляють себе ( і могли б отримати з однієї порції м’яса на день).”


  Є деякі проблеми з цим твердженням:


  • Жирна риба це єдиний вид м’яса, який містить вітамін D (якщо ви не включаєте в раціон печінку та нирки).

  • М’ясо має дуже малу кількість кальцію.

  • Хоча й м’ясо забезпечує значною кількістю білку, заліза та цинку, воно не надає добову норму в одній порції.


  Таблиця 1. Щоденний протеїн для підлітка-вегана

  Продукт

  Кількість

  Білок (г)

  соєве молоко

  8 унцій

  7

  подрібненй овес

  1.25 чашки

  6

  броколі

  1 чашка

  3.7

  Morningstar Farms Grillers Vegan

  1 шт.

  12

  хліб

  2 скибочки

  2.5

  арахіс

  1/4 чашки

  9.75

  іспанський рис

  1/2 чашки

  2.5

  боби буріто

  1

  9

  кукурудзяні чіпси

  1 унція

  2

  соєве морозиво

  1/2 чашки

  2


  Всього


  56.45


  Далі в статті ЦСС сказано, що “Середньостатистичний підліток потребує від 46 до 52 грамів білку на день”. Хоча це й правда, що рекомендована норма споживання (РНС) білку для підлітків від 14 до 18 років - 46 грамів для дівчат і 52 грами для хлопців, рекомендована норма споживання - не межа потреб середньостатистичного підлітка. Згідно з Національною Академією Наук США [1] “РНС - це споживання, яке задовольняє потребу в поживних речовинах майже всіх (97-98%) осіб в групі.” Іншими словами, середньостатистичний підліток потребує менше аніж РНС. Національна Академія Наук США також розраховує середні потреби, що має назву Розрахункова Середня Потреба (РСП) [1]; це приблизно 85% РНС. Середньостатистичний підліток чоловічої та жіночої статі, потребує приблизно 40 та 43 грами відповідно.


  Для того, щоб трохи ускладнити ситуацію, вважається, що ті, хто покладається лише на рослинний білок, мають отримуваnи його більшу кількість. “Керівництво дієтолога щодо вегетаріанських дієт” вказує РНС для веганів-підлітків жіночої і чоловічої статей як 54 та 61 грами [2]. Це дає веганську версію РСП в 46 та 51 грами для жінок та чоловіків.


  Чи важко отримувати таку кількість білків?


  В таблиці 1, я підсумував білок, кількість якого здається розумною для раціону підлітка. Я включив туди лише ті продукти, які мають значну кількість білку; підліток має вживати більше фруктів і овочів аніж тут вказано.


  Цього достатньо, щоб задовольнити середні потреби. Загалом, коли чиїсь особисті потреби вищі за РСП, це означає, що вони активніші або більші аніж середньостатистичні особи. Такі люди, відповідно, будуть вживати більше їжі, а отже й отримувати більше білку.


  Було проведене одне дослідження, яке визначало вживання білку веганами - підлітками за останні 10 років [3]. Воно було проведене в Швеції у 2002 році, і показало, що жінки та чоловіки вегани, віком від 16 до 20, в середньому вживали від 55 до 72 грамів білку відповідно.


  ЦСС стверджує, що веганам-підліткам важко задовольняти потреби в білку. Шведське дослідження вказує, що це не так важко; але це вимагає знання продуктів, які багаті на протеїн [[blog]] і впевненість у включенні їх в раціон.


  Посилання

  ---

  Response to CCF: Protein for Vegan Teens


  [source]


  On January 27 2009, the Center for Consumer Freedom released another article [web archive] on their website about vegetarian teens. Once again, it has a number of factual errors.


  The CCF says, "[T]he AP [Associated Press] reports, dieticians recommend consuming soybeans, fortified soy milk, and nuts to replace the protein, iron, zinc, calcium, and vitamin D they are missing out on (and could acquire from a single serving of meat a day)."


  There are some problems with that claim:


  • Fatty fish are the only meats that have vitamin D (unless you include liver and kidney meat).

  • Meat has very little calcium.

  • While meat does supply significant amounts of protein, iron, and zinc, it does not provide a daily supply in one serving.


  Table 1. Daily Protein for Teenage Vegan

  Food

  Amount

  Protein (g)

  soymilk

  8 oz

  7

  shredded oats

  1.25 cup

  6

  broccoli

  1 cup

  3.7

  Morningstar Farms Grillers Vegan

  1 patty

  12

  bread

  2 slices

  2.5

  peanuts

  1/4 cup

  9.75

  spanish rice

  1/2 cup

  2.5

  bean burrito

  1

  9

  corn chips

  1 oz

  2

  soy ice cream

  1/2 cup

  2


  Total


  56.45


  Later in the article the CCF says, "The average teenager needs between 46 and 52 grams of protein a day." While it is true that the RDA for protein for teenagers aged 14 to 18 is 46 grams for females and 52 grams for males, the RDA is not a measure of what the average teenager needs. According to the National Academy of Sciences (NAS) [1], "The RDA is the intake that meets the nutrient need of almost all (97-98 percent) individuals in a group." In other words, the average teenager needs less than the RDA. The NAS also give estimates of the average requirement, called the Estimated Average Requirement (EAR) [1]; it is about 85% of the RDA. The average female and male teenager needs about 40 and 43 grams respectively.


  To complicate matters a bit, it is thought that if someone relies only on plant protein, they should get more protein. The Dietitian's Guide to Vegetarian Diets lists the vegan version of the RDA for female and male teenagers as 54 and 61 grams [2]. This would give a vegan version of the EAR of 46 and 51 grams for females and males.


  Is it hard to get this much protein?


  In Table 1, I added up the protein in what seems to be a reasonable diet for a teenage vegan. I only included foods that have significant amounts of protein; a teenager should eat more fruits and vegetables than what is listed here.


  That was enough to easily meet the average requirement. Generally, when someone's individual requirement is higher than the Estimated Average Requirement, it's because they are more active or larger than average. Such a person will naturally eat more food and therefore get more protein.


  There has been one study measuring the protein intake of teenage vegans in the last 10 years [3]. It was from Sweden (2002), and found that female and male vegans, aged 16 to 20, had an average intake of 55 and 72 grams of protein respectively.


  The Center for Consumer Freedom says that it's not easy for vegan teens to meet their protein needs. The study from Sweden indicates that it's not too difficult; but it does require knowing which foods are high in protein [[blog]] and making sure to them into your diet.


  References

  ---


  ***

  1. Executive Summary of the Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients). Table S-7, p. 12.

   

  2. Messina v, Mangels R, Messina M. The Dietitian's Guide to Vegetarian Diets, 2nd Ed.Executive Summary Salbury, MA: Jones and Bartlett Publishers, Inc., 2004. p. 352.

   

  3. Larsson CL, Johansson GK. Dietary intake and nutritional status of young vegans and omnivores in Sweden. Am J Clin Nutr. 2002 Jul;76(1):100-6.
 • 0 коммент.:

  Дописати коментар