• Вітамін В12 > Вітамін B12 і тварини  Вітамін B12 і тварини


  Короткий огляд


  Є багато способів, за допомогою яких травоїдні тварини в основному або повністю отримують B12. Ці способи недоступні веганам, що живуть в західному суспільстві.


  Жуйні тварини


  До жуйних тварин належать корови, бізони, буйволи, кози, антилопи, вівці, олені та жирафи [1]. У жуйних тварин шлунок складається з чотирьох камер, для них характерний багатий запас бактерій в рубці (в першій камері, в яку потрапляє їжа) [1]. Деякі з цих бактерій виробляють B12 в кількостях, достатніх для задоволення потреби у вітаміні [2].


  Примати


  Примати, як правило, споживають невелику кількість яєць, комах, дрібних хребетних і ґрунту [3]. Горили, можливо, найближчі до веганського харчування з усіх видів тварин, що співвідносяться з людиною, харчуються комахами [3] [4], а іноді й фекаліями [5].


  Травоїдні


  Коні, слони, зебри, кролики, зайці, гризуни мають велику сліпу кишку в травному тракті, розташовану між тонкою і товстою кишкою [1], де відбувається бактеріальна ферментація. Згідно з деякими джерелами, для всіх нежуйних травоїдних потрібен якийсь додаток вітаміну B12 в корм [2], але принаймні одне джерело говорить, що бактерії в шлунково-кишковому тракті коней здатні виробляти достатню кількість B12, якщо в раціоні достатньо кобальту [6].


  Багато диких травоїдних, наприклад, слони [7], ненавмисно регулярно їдять ґрунт. Зайці, кролі та деякі гризуни їдять фекалії, які забезпечують можливість отримання вітамінів, вироблених бактеріями в травному тракті [1].


  Кобальт необхідний для бактеріального вироблення вітаміну В12


  Наявність B12 у тварин, які отримують його з бактеріального синтезу В12 (а не з продуктів тваринного походження), залежить від рівня кобальту в ґрунті. Посилаючись на статтю зі "Щорічника Нью-Йоркської академії наук" (1964; 112: 735-55), Кран та ін. [8] вказують, що деяка частина ґрунту в Австралії, Новій Зеландії, Великобританії, Канаді, Ірландії, Німеччині, Нідерландах, Кенії, Польщі, Південній Африці, Швеції, Росії та США має недостатньо кобальту для адекватного формування B12. Вони заявляють: "Це є серйозною проблемою для нас, тому що вегани зазвичай вважають, що всі необхідні поживні речовини можуть бути отримані з джерел нетваринного походження. Вони не розуміють, що рослини можуть рости в ґрунті з дуже низькою кількістю кобальту, недостатньою для бактеріального вироблення В12 у тварин".


  Використана література

  ---

  B12 and Non-Human Animals


  [source]


  Summary


  There are many ways that mostly, or completely, herbivorous animals can potentially obtain B12 which are not available to vegans living in Western society.


  Ruminants


  Cows are ruminants, as are bison, buffalo, goats, antelopes, sheep, deer, and giraffes [1]. Ruminants have a four-chambered stomach and a rich supply of bacteria in their rumen (the first chamber that their food enters) [1]. Some of these bacteria produce B12 in amounts normally sufficient to meet their needs [2].


  Primates


  Non-human primates typically eat small amounts of eggs, insects, and small vertebrates and/or soil [3]. Gorillas, possibly the closest to vegan of all the species closely related to humans, eat insects [3] [4] and sometimes feces [5].


  Herbivores


  Horses, elephants, zebras, rabbits, hares, and many rodents have large cecums in their digestive tracts, located between the small and large intestine [1] where bacterial fermentation takes place. Some sources say that all non-ruminant herbivores require some B12 fortification of their feeds [2], but at least one source says that bacteria in a horse's digestive tract are able to produce enough B12 if there is enough cobalt in the diet [6].


  Many wild herbivores, such as elephants [7], inadvertently ingest soil on a regular basis. Hares, rabbits, and some rodents eat their fecal pellets, which provide an opportunity to obtain vitamins produced by bacteria in their digestive tracts [1].


  Cobalt is Necessary for Bacterial Production of B12


  The availability of B12 for animals who rely on bacterial synthesis of B12 (rather than getting it from animal foods) is dependent on cobalt levels in the soil. Citing an article from the Annals of the New York Academy of Science (1964;112:735-55), Crane et al. [8] point out that some soils in Australia, New Zealand, Britain, Canada, Ireland, Germany, Holland, Kenya, Poland, South Africa, Sweden, Russia, and the USA have insufficient cobalt for adequate B12 formation. They state, "This is a major concern of ours because vegans commonly seem to hold to the concept that all essential nutrients will be supported in foods from non-animal sources. They fail to realize that plants can grow readily in soil that is too low in cobalt for bacterial action to supply animals with sufficient B12."


  References

  ---


  ***

  1. Hickman CP. Roberts LS. Larson A. Integrated Principles of Zoology, 9th Edition. St. Louis, MO: Mosby-Year Book, Inc.; 1993.

   

  2. Subcommittee on Vitamin Tolerance, Committee on Animal Nutrition, Board on Agriculture, National Research Council. Vitamin Tolerance of Animals. Washington, DC: National Academy Press; 1987.

   

  3. Billings, Tom. Comparative Anatomy and Physiology Brought Up to Date. Part 2: Looking at Ape Diets--Myths, Realities, and Rationalizations. Accessed March 7, 2002.

   

  4. Billings, Tom. Humanity's Evolutionary Prehistoric Diet and Ape Diets--continued, Part E: Correcting the vegetarian myths about ape diets. Accessed March 7, 2002.

   

  5. Woodland Park Zoo, Seattle, WA. Frequently Asked Questions About the Gorillas. Accessed March 7, 2002.

   

  6. TheHorse.com. Horse nutrition fact sheet. Accessed March 7, 2002.

   

  7. University of Michigan. Animal Diversity website. Accessed March 7, 2002.

   

  8. Crane MG, Sample C, Patchett S, Register UD. "Vitamin B12 studies in total vegetarians (vegans). Journal of Nutritional Medicine. 1994;4:419-430.

 • 0 коммент.:

  Дописати коментар