• Вітамін В12 > Гострий дефіцит B12 – пошкодження нервової системи і анемія  Гострий дефіцит B12 – пошкодження нервової системи і анемія


  Зміст

  • Причини дефіциту В12
  • Первинні, помітні симптоми явного дефіциту В12
  • Інші симптоми явного дефіциту В12
  • Неврологічні симптоми
  • Теорії про те, як дефіцит вітаміну В12 призводить до пошкодження нерва
  • Коли варто звернутися до лікаря?
  • Використана література

  Причини дефіциту В12

  В основі дефіциту В12 лежать дві причини: незбалансоване харчування і погана засвоюваність вітаміну внаслідок внутрішнього чинника Касла або через нестачу шлункової кислоти. Інші, суттєво менш поширені способи наведені тут.

  Варто зазначити, що симптоми, вказані нижче, свідчать про гострий дефіцит В12.

  За наявності дефіциту В12 і ризику виникнення захворювань через підвищений рівень гомоцистеїну процес може протікати безсимптомно.

  Первинні, помітні симптоми явного дефіциту В12 (1)

  • Сильна втома
  • Проблеми з травленням
  • Відсутність апетиту
  • Нудота
  • Відсутність менструації

  Інші симптоми явного дефіциту В12

  • Оніміння та поколювання в руках і ногах (1)
  • Нервозність (1)
  • Діарея (2)
  • Несильна депресія (1)
  • Різкі зміни в поведінці (1)
  • Параноя (1)
  • Гіперактивні рефлекси (1)
  • Лихоманка (3)
  • Часті респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів (4)
  • Імпотенція (5)
  • Порушення пам'яті (5)
  • Безпліддя (6)
  • Болі в язику (2)
  • Макроцитарна анемія
  • Низький рівень тромбоцитів (3, 7) і підвищена кровоточивість (3)
  • Нейтропенія (3)
  • Гіперпігментація шкіри (темна шкіра з іще темнішими плямами) (13)

  Неврологічні симптоми

  Неврологічний симптом, що викликає найбільші побоювання через дефіцит В12, – підгостра комбінована дегенерація спинного мозку. Шкода для здоров'я може бути незворотною, якщо не виявити дефіцит на ранніх стадіях. Підгостра комбінована дегенерація спинного мозку вражає периферійні нерви і спинний мозок, але має різний вплив на дітей і дорослих (8).

  Теорії про те, як дефіцит вітаміну В12 призводить до пошкодження нерва

  Існує три основні теорії про те, як дефіцит вітаміну В12 призводить до пошкодження нерва:

  • Дефіцит В12 призводить до нестачі метіоніну, необхідного для перетворення в s-аденозилметіонин (SAM) (9). SAM необхідний для вироблення фосфатидилхоліну (10), який є частиною мієліну (речовина, що утворює мієлинову оболонку нервових волокон) (10) (Див. схему: цикл Метіонін-гомоцистеїн- фолат-В12)
  • Неможливість перетворення methylmalonyl-CoA (3-вуглецева молекула) в succinyl-CoA (4-вуглецева молекула) призводить до накопичення propionyl-CoA (3-вуглецева молекула). Жирні кислоти, як правило, утворюються шляхом приєднання 2 атомів вуглецю до молекули з парною кількістю вуглецю. Надлишок 3-вуглецевих молекул призводить до утворення більшої кількості незвичайних 15-вуглецевих і 17-вуглецевих жирних кислот, які вбудовуються в нервові тканини, що призводить до змін функцій нервів (11).
  • Нерви пошкоджуються в результаті впливу на них різних гормоноподібних молекул (цитокінів, фактору некрозу пухлини, епідермального фактора росту), кількість яких стає незбалансованою при дефіциті В12 (8).

  Коли варто звернутися до лікаря?

  Є кілька захворювань, схожих за симптомами на дефіцит В12: синдром Гієна-Барре, нейропатія при хворобі Лайма, отруєння солями важких металів, мієлопатія, пов'язана з вовчанкою (12). За наявності симптомів пошкодження нервів необхідно відразу звертатися до лікаря для діагностики та подальшого лікування.

  Використана література
  ---

  Overt B12 Deficiency - Nerve Damage and Anemia


  Contents

  • Ways to Get B12 Deficiency
  • Early, Noticeable Symptoms of Overt B12 Deficiency
  • Other Symptoms of Overt B12 Deficiency
  • Neurological Symptoms
  • Theories of How B12 Deficiency Causes Nerve Damage
  • When Is It Time to Call a Doctor?
  • References

  Ways to Get B12 Deficiency

  The two main ways people get vitamin B12 deficiency are inadequate dietary intake and inadequate absorption from loss of intrinsic factor or lack of stomach acid. Other, much less common ways are listed in Ways to Get B12 Deficiency.

  Please note that the symptoms listed below are found in overt vitamin B12 deficiency.

  You can be B12 deficient, increasing your risk of disease because of elevated homocysteine without suffering any noticeable symptoms.

  Early, Noticeable Symptoms of Overt B12 Deficiency (1):

  • Unusual fatigue
  • Faulty digestion
  • No appetite
  • Nausea
  • Loss of menstruation

  Other Symptoms of Overt B12 Deficiency:

  • Numbness and tingling of the hands and feet (1)
  • Nervousness (1)
  • Diarrhea (2)
  • Mild depression (1)
  • Striking behavioral changes (1)
  • Paranoia (1)
  • Hyperactive reflexes (1)
  • Fever (3)
  • Frequent upper respiratory infections (4)
  • Impotence (5)
  • Impaired memory (5)
  • Infertility (6)
  • Sore tongue (2)
  • Macrocytic anemia
  • Low platelet count (3, 7) and increased bleeding (3)
  • Neutropenia (3)
  • Skin hyperpigmentation (dark skin with even darker spots) (13)

  Neurological Symptoms

  Neurological symptoms, often referred to as subacute combined degeneration (SCD), are the biggest concern regarding B12 deficiency. The damage can be irreversible if not caught early enough. SCD affects peripheral nerves and the spinal cord, and is normally different in children than adults (8).

  Theories of How B12 Deficiency Causes Nerve Damage

  There are 3 main theories as to how B12 deficiency causes nerve damage:

  • B12 deficiency produces a lack of methionine for conversion into S-adenosylmethionine (SAM) (9). SAM is required for the production of phosphatidylcholine (10) which is part of the myelin (the fatty material that insulates many nerves) (10). (See Figure: Methionine-Homocysteine-Folate-B12 Cycle.)
  • The inability to convert methylmalonyl-CoA (a 3-carbon molecule) to succinyl-CoA (a 4-carbon molecule) results in an accumulation of propionyl-CoA (a 3-carbon molecule). Fatty acids are normally made by adding 2 carbons at a time to an even numbered carbon molecule. In an overabundance of 3 carbon molecules, large amounts of unusual 15-carbon and 17-carbon fatty acids may be produced and incorporated into nerve sheets, causing altered nerve function (11).
  • Nerves are damaged by different hormone-like molecules (cytokines, tumor necrosis factor, and epidermal growth factor) which become unbalanced in the nerve tissue in B12 deficiency (8).

  When Is It Time to Call a Doctor?

  There are some serious diseases that have similarities to B12 deficiency, including Guillian-Barre syndrome, Lyme neuropathy, heavy metal intoxication, and lupus myelopathy (12). Anyone who develops symptoms of nerve damage should see a doctor immediately for treatment.

  References
  ---


  ***


  1. Crane MG, Sample C, Pathcett S, Register UD. "Vitamin B12 studies in total vegetarians (vegans). Journal of Nutritional Medicine 1994;4:419-430.

  2. Lindenbaum J, Healton EB, Savage DG, Brust JC, Garrett TJ, Podell ER, Marcell PD, Stabler SP, Allen RH. Neuropsychiatric disorders caused by cobalamin deficiency in the absence of anemia or macrocytosis. N Engl J Med. 1988 Jun 30;318(26):1720-8.

  3. Sarode R, Garewal G, Marwaha N, Marwaha RK, Varma S, Ghosh K, Mohanty D, Das KC. Pancytopenia in nutritional megaloblastic anaemia. A study from north-west India. Trop Geogr Med. 1989 Oct;41(4):331-6.

  4. Crane MG, Register UD, Lukens RH, Gregory R. Cobalamin (CBL) studies on two total vegetarian (vegan) families. Vegetarian Nutrition. 1998; 2(3):87-92.

  5. Ho C, Kauwell GP, Bailey LB. Practitioners' guide to meeting the vitamin B-12 recommended dietary allowance for people aged 51 years and older. J Am Diet Assoc .1999 Jun;99(6):725-7.

  6. Kuhne T, Bubl R, Baumgartner R. Maternal vegan diet causing a serious infantile neurological disorder due to vitamin B12 deficiency. Eur J Pediatr. 1991 Jan;150(3):205-8.

  7. Refsum H, Yajnik CS, Gadkari M, Schneede J, Vollset SE, Orning L, Guttormsen AB, Joglekar A, Sayyad MG, Ulvik A, Ueland PM. Hyperhomocysteinemia and elevated methylmalonic acid indicate a high prevalence of cobalamin deficiency in Asian Indians. Am J Clin Nutr. 2001 Aug;74(2):233-41.

  8. Scalabrino G. Subacute combined degeneration one century later. The neurotrophic action of cobalamin (vitamin B12) revisited. J Neuropathol Exp Neurol. 2001 Feb;60(2):109-20.

  9. Groff J, Gropper S. Advanced Nutrition and Human Metabolism, 3rd ed. Wadsworth: 2000.

  10. Grattan-Smith PJ, Wilcken B, Procopis PG, Wise GA. The neurological syndrome of infantile cobalamin deficiency: developmental regression and involuntary movements. Mov Disord. 1997 Jan;12(1):39-46.

  11. von Schenck U, Bender-Gotze C, Koletzko B. Persistence of neurological damage induced by dietary vitamin B-12 deficiency in infancy. Arch Dis Child. 1997 Aug;77(2):137-9. | link

  Поширити: • 0 коммент.:

  Дописати коментар