• Вітамін В12 > Споживання невеликої кількості продуктів тваринного походження не рятує від дефіциту B12  Споживання невеликої кількості продуктів тваринного походження не рятує від дефіциту B12


  Є дані про те, що функція В12 не може бути відновлена ​​до оптимального рівня шляхом вживання невеликих кількостей продуктів тваринного походження: ван Дуссельдорп та ін. (1) (1999, Нідерланди) досліджували, чи буде помірне споживання продуктів тваринного походження достатнім для досягнення нормальної функції B12. Учасниками дослідження були 73 підлітки, які були строгими макробіотиками до 6 років, а потім перейшли на ово-лакто-вегетаріанство або невегетаріанську дієту. Контрольну групу становили 94 учасники, які ніколи не були макробіотиками або вегетаріанцями. Макробіотики отримували з молочних продуктів B12 в середньому ~ 1 мкг/добу. Також вони їли рибу, червоне м'ясо або курку 2-3 рази на тиждень.

  Таблиця 1. ван Дуссельдорп та ін. (1) (1999, Нідерланди)

  Кіл-ть
  В12 у крові,
  пг/мл
  Рівень ММА у крові, мкмоль/л
  ММА у крові >0,41 мкмоль/л
  Гомоцистеїн >12,8 мкмоль/л
  Макробіотики, хлопчики
  37
  288A
  0,29 (0,9-0,93)C
  24%
  8%
  Макробіотики, дівчата
  36
  389B
  0,25 (0,9-0,70)D
  17%
  11%
  Контрольна група, хлопчики
  39
  653A
  0,15 (0,06-0,43)C
  5%
  5%
  Контрольна група, дівчата
  55
  618B
  0,17 (0,07-0,40)D
  5%
  5%
  A, B, C, D – Статистично значуща відмінність між групами з однаковими буквами

  Таким чином, помірне споживання продукції тваринного походження не було достатнім, щоб відновити нормальний стан B12 у 21% цих дітей (ґрунтуючись на вимірюваному рівні метилмалонової кислоти, ММА).

  Використана література
  ---

  Small Amounts of Animal Products Do Not Cure B12 Deficiency
  There is evidence that B12 function cannot be restored to optimal levels by adding small amounts of animal products into the diet: van Dusseldorp et al. (1) (1999, Netherlands) investigated whether moderate consumption of animal products is sufficient for achieving normal B12 function in 73 adolescents who had been strict macrobiotics (MAC) until 6 years old and then switched to a lacto-ovo-vegetarian (LOV) or non-vegetarian (NV) diet. 94 people who had never been macrobiotics or vegetarian were controls. Dairy supplied an average of ~ 1 µg B12/day for the MACs. They also ate fish, red meat, or chicken 2-3 times/week.

  Table 1. van Dusseldorp et al.1 (1999, Netherlands)
  Number
  serum B12
  (pg/ml)
  sMMA Range
  (µmol/l)
  sMMA > .41 µmol/l
  HCY > 12.8 µmol/l
  MAC
  Boys
  37
  288A
  .29 (.09-.93)C
  24%
  8%
  Girls
  36
  389B
  .25 (.09-.70)D
  17%
  11%
  Controls
  Boys
  39
  653A
  .15 (.06-.43)C
  5%
  5%
  Girls
  55
  618B
  .17 (.07-.40)D
  A,B,C,D - Statistically significant difference between groups with same letters

  Thus, moderate animal product consumption was not enough to restore normal B12 status for 21% of these children (based on MMA levels).

  References
  ---


  ***

  1. van Dusseldorp M, Schneede J, Refsum H, Ueland PM, Thomas CM, de Boer E, van Staveren WA. Risk of persistent cobalamin deficiency in adolescents fed a macrobiotic diet in early life. J Clin Nutr. 1999 Apr;69(4):664-71. | link

  Поширити: • 0 коммент.:

  Дописати коментар