• Марганець  Марганець


  Джек Норріс, RD

  Останнє оновлення: Березень, 2013


  Резюме


  Існують побоювання, що у веганському раціоні може  бути висока кількість споживання марганцю. На сьогоднішній день, взаємозв'язок токсичності марганцю та веганської дієти не вивчений, але, як правило, отруєння марганцем не виникає від кількості марганцю, отриманого з їжею. Проте, дефіцит заліза може призвести до збільшення всмоктування марганцю, і веганам з дефіцитом заліза необхідно переконатися, що вони їдять достатньо вітаміну С для кращого засвоєння заліза замість марганцю.

   

  Марганець в веганській дієті

   

  Марганець — це мінерал, який має важливе значення для людини. Він є частиною антиоксидантної системи в мітохондріях, а також бере участь у метаболізмі кісткової тканини, розвитку і створенні колагену для загоєння ран. Марганець міститься у великій кількості в рослинній їжі.

   

  Незважаючи на те, що марганець є важливою поживною речовиною, його надлишок призводить до отруєння; токсичне отруєння марганцем поширене серед робітників, які зазнали впливу великої кількості марганцю. Марганець є більшою проблемою в питній воді, ніж в їжі, так як із їжі він не так легко всмоктується.

   

  Симптоми отруєння марганцем, як правило, проявляються у вигляді неврологічних проблем. Головні болі, м'язові спазми, втома, агресивність — це ранні симптоми, які можуть потім перейти в симптоми, схожі з хворобою Паркінсона або тремору [6].

   

  Люди з отруєнням марганцем мають більшу схильність до падінь на спину, ніж люди з хворобою Паркінсона [6]. Дослідження були неоднозначними внаслідок того, що застосовувалася терапія хелатування, єдина успішна при лікуванні явного отруєння марганцем на даний час [6].

   

  Згідно з даними Інституту Лінуса Полінга: "Відомий один випадок отруєння марганцем, в якому людина отримала отруєння, приймаючи велику кількість мінеральних добавок протягом багатьох років. У той час, як інший випадок стався через вживання китайських трав'яних добавок. Про випадки отруєння марганцем в результаті отримання його з їжі не повідомлялося, хоча деякі вегетаріанські дієти можуть забезпечити до 20 мг/добу марганцю ".

   

  Норми споживання марганцю становлять для дорослих 1,8 мг для жінок і 2,3 мг для чоловіків. В одному дослідженні вивчалося споживання марганцю веганами, і було виявлено, що середнє споживання становить 4,1 мг у жінок і 5,6 мг у чоловіків (не включаючи добавки) [1], хоча деякі вегани отримують набагато більше марганцю. Верхня межа споживання для дорослих становить 11 мг/добу, хоча Інститут Лінуса Полінга вважає, що цей рівень є "дуже консервативним".

   

  Незважаючи на те, що явне отруєння марганцем з їжею виникає рідко, дефіцит заліза підвищує ризик накопичення марганцю в головному мозку [6]. Оскільки залізо та марганець мають подібні механізми всмоктування, дефіцит заліза може збільшити всмоктування марганцю (організм, намагаючись збільшити всмоктування заліза, отримує замість нього марганець), і високе споживання марганцю може пригнічувати всмоктування заліза [3] [4]. Дослідження за участю шахтарів, чия питна вода була забруднена марганцем, показало, що отруєння марганцем знизило рівень заліза, після чого рівень заліза був відновлений шляхом скорочення одержуваного марганцю [2].

   

  Люди з хворобами печінки мають ризик дефіциту марганцю [6].

   

  Всмоктування марганцю дуже низьке від 1 до 5% [4]. Фітинова кислота може скоротити всмоктування марганцю в два рази (від 1,6% до 0,7%) у дорослих [5]. Фітинова кислота може надавати аналогічний ефект на всмоктування заліза, але вітамін С може протистояти даному ефекту на залізо, в той час як для марганцю це неможливо [5].

   

  Виходячи з даних цього дослідження, можна припустити, що довгостроковий дефіцит заліза (не обов'язково з анемією, але при низьких запасах заліза) може збільшити всмоктування марганцю у веганів, так як в дієті присутні безліч джерел марганцю з високим його вмістом, хоча я не чув ні про які випадки, при яких вегани, які перейшли на дієту досить давно, мали б будь-які симптоми отруєння марганцем.

   

  Вегани, які мають дефіцит заліза, повинні переконатися, що вони вживають достатню кількість вітаміну С під час прийому їжі, для кращого засвоєння заліза замість марганцю. У тому числі вживання сої з метою отримання фітинової кислоти також може бути гарною ідеєю.

   

  Використана література

  ---

  Manganese


  [source]


  by Jack Norris, RD

  Last updated: March 2013


  Summary


  There is a concern that manganese intakes in vegan diets can be high. To date, manganese toxicity in vegans has not been studied, but manganese toxicity usually does not occur with amounts of manganese found in the diet. However, iron deficiency can cause an increase in manganese absorption and vegans with iron deficiency should make sure they eat vitamin C at meals so that iron is absorbed instead of manganese.


  Manganese in Vegan Diets


  Manganese is a mineral that is essential for humans. It is part of the antioxidant system in the mitochondria, and is also involved in metabolism, bone development, and the creation of collagen for wound healing. Manganese is found in a wide range of plant foods.


  Although manganese is an essential nutrient, manganese toxicity has been relatively common in places where workers are accidentally exposed to large amounts of manganese. Manganese in drinking water is the biggest concern since manganese in food is not as easily absorbed.


  Manganese toxicity symptoms tend to be neurological problems. Headaches, muscle cramps, fatigue, and aggressiveness are early signs of manganese toxicity, which can then proceed into Parkinson's disease-like symptoms such as tremors [6]. 


  People with manganese toxicity have more of a tendency to fall backwards than do those with Parkinson's [6]. Studies have been mixed on whether chelation therapy, the only therapy currently available, is successful at treating overt manganese toxicity [6].


  According to the Linus Pauling Institute, "A single case of manganese toxicity was reported in a person who took large amounts of mineral supplements for years, while another case was reported as a result of a person taking a Chinese herbal supplement. Manganese toxicity resulting from foods alone has not been reported in humans, even though certain vegetarian diets could provide up to 20 mg/day of manganese."


  The DRI for manganese if 1.8 mg for adult women and 2.3 mg for men. One study has measured the manganese intakes in vegans and it found an average intake of 4.1 mg for women and 5.6 mg for men (not including supplements) [1], though some vegans get much higher amounts. The upper tolerable limit for adults is 11 mg/day, although this level is considered "very conservative" by the Linus Pauling Institute.


  Despite the fact that overt manganese toxicity from food rarely occurs, iron deficiency has been shown to increase the risk of manganese accumulation in the brain [6]. Because iron and manganese share similar absorption mechanisms, iron deficiency can increase manganese intake (from the body trying to increase iron absorption but getting manganese instead) and high manganese intakes can depress iron absorption [3] [4]. A study in miners whose drinking water was contaminated with manganese showed that manganese toxicity decreased iron status which returned to normal after the manganese was minimized in their environment [2].


  People with liver damage are also at risk for manganese deficiency [6].


  Manganese absorption is very low, from 1 to 5% [4]. The phytic acid in a soy formula was shown to cut manganese absorption in half (from 1.6 to .7%) in adults [5]. Phytic acid has a similar effect on iron absorption, but vitamin C can overcome phytic acid's effect on iron, whereas it does not do so for manganese [5].


  From this research, it seems possible that long-term iron deficiency (not necessarily anemia, but low iron stores) could increase manganese absorption on a vegan diet high enough to cause problems, though I have not heard of any long term vegans getting Parkinson's-like symptoms or manganese toxicity.


  Vegans with iron deficiency should make sure they eat vitamin C at meals so that iron is absorbed instead of manganese. Including some soy with meals for phytic acid might also be a good idea for such people.


  References

  ---


  ***

  1. Haddad EH, Berk LS, Kettering JD, Hubbard RW, Peters WR. Dietary intake and biochemical, hematologic, and immune status of vegans compared with nonvegetarians. Am J Clin Nutr. 1999 Sep;70(3 Suppl):586S-593S. | link

   

  2. Boojar MM, Goodarzi F, Basedaghat MA. Long-term follow-up of workplace and well water manganese effects on iron status indexes in manganese miners. Arch Environ Health. 2002 Nov-Dec;57(6):519-28. (Abstract) | link

   

  3. Kim Y, Lee BK. Iron deficiency increases blood manganese level in the Korean general population according to KNHANES 2008. Neurotoxicology. 2011 Mar;32(2):247-54. doi: 10.1016/j.neuro.2010.12.006. Epub 2010 Dec 21. | link

   

  4. Finley JW. Manganese absorption and retention by young women is associated with serum ferritin concentration. Am J Clin Nutr. 1999 Jul;70(1):37-43. | link

   

  5. Davidsson L, Almgren A, Juillerat MA, Hurrell RF. Manganese absorption in humans: the effect of phytic acid and ascorbic acid in soy formula. Am J Clin Nutr. 1995 Nov;62(5):984-7. | link

   

  6. Aschner M, Erikson KM, Herrero Hernández E, Tjalkens R. Manganese and its role in Parkinson's disease: from transport to neuropathology. Neuromolecular Med. 2009;11(4):252-66. doi: 10.1007/s12017-009-8083-0. Epub . Review. Erratum in: Neuromolecular Med. 2009;11(4):267. | link
 • 0 коммент.:

  Дописати коментар