• Переддіабет 2 типу та вегани без зайвої ваги  Переддіабет 2 типу та вегани без зайвої ваги


  автор: Сьюзен Папуга. 

  оновлено в серпні 2015 року


  Передмова

   

  Нещодавно я спілкувався з невеликою групою худих веганів з переддіабетом. Я раніше ніколи не чув про струнких веганів, що мають переддіабет. Виявляється, що серед худих людей розвиток переддіабету 2 типу – не рідкість.

   

  Нижче наведена стаття Сьюзен Папуга, вона одна з тих людей, з якими я спілкувався, і хто досліджував тему більш детально.

   

  Якщо ви не знайомі зі нормами наведених нижче цифр, див. Діабет: тести і діагностика з клініки Майо.

   

  -- Джек Норріс


  Переддіабет 2 типу та вегани без зайвої ваги


  Більшість людей з діабетом 2 типу мають надлишкову вагу та страждають від гіперглікемії (високого рівня цукру в крові) у зв'язку з резистентністю до інсуліну. Проте існують також умови, за яких худі люди страждають від гіперглікемії. Було проведено кілька досліджень за участю худих людей, хворих на цукровий діабет, передусім азіатської популяції. Багато з цих досліджень встановили, що худі люди мають цукровий діабет 2 типу через дефіцит інсулін-продукуючих бета-клітин, а не через резистентність до інсуліну. Ще в меншій кількості випадків зрідка згадуються худі вегани з високим рівнем глюкози в крові; необхідні подальші дослідження, щоб визначити причину переддіабету або діабету серед них.

   

  Міжнародний Фонд Діабету розробив документ “Керівництво з управління глюкозою після прийому їжі”, в якому зазначено, що “хоча контроль гіперглікемії натще необхідний, зазвичай цього недостатньо для оптимального глікемічного контролю. Все більша кількість даних свідчить про те, що зниження глюкози після прийому їжі також важливе, чи, ймовірно, більш важливе для досягнення цілей за рівнем HbA1c (глікований гемоглобін)”. Вони стверджують, що глюкоза в крові через дві години після прийому їжі не повинна перевищувати 140 мг/дл (7,8 ммоль/л), з таким рівнем можна уникнути гіпоглікемії.

   

  Щоб досягти цих цілей, худим веганам, у яких виявлений переддіабет або діабет, слід ретельно продумувати своє харчування. Однією з проблем є запобігання виникненню після прийому їжі потенціалу при одночасному зниженні вуглеводів і підтримці адекватної маси тіла. Еко-дієта Аткінса [[blog]] – можливий варіант харчування з великим вмістом жиру та білка зі споживанням горіхів, насіння, авокадо, соєвих продуктів, сейтану – все це може забезпечити необхідні калорії. Вуглеводні продукти потрібно підбирати вдумливо, з огляду на необхідність високого вмісту клітковини й низького глікемічного індексу.

   

  У Керівництві далі йдеться: "Самоконтроль рівня глюкози в крові слід розглядати, тому що наразі це найбільш практичний метод для моніторингу глікемії після їжі". Для худих веганів це важливий метод боротьби з порушеним метаболізмом глюкози. Для деяких худих веганів з нашої групи глюкоза натще була підвищена незначно, тоді як тест HbA1c і / або після прийому глюкози показав переддіабет.

   

  Перша ознака порушення метаболізму глюкози в мене була визначена під час звичайного лабораторного дослідження, в якому був виявлений трохи підвищений рівень глюкози в крові натще – 101. Я почала тестувати рівень глюкози у себе вдома й повідомила мого лікаря, що отримала високий результат глюкози після їжі – до 185. У людей з нормальним метаболізмом глюкози рідко показник буває вище 140 після їжі. Тест на толерантність до глюкози підтвердив діагноз переддіабету, після цього я почала свій пошук, як знизити ці цифри, дотримуючись здорового веганського харчування.

   

  Особисто я досягла успіху в підтримці рівня глюкози натще 100 мг/дл і після прийому їжі до 140 мг/дл за допомогою дієти, аналогічній еко-дієті Аткінса. Я виявила, що оброблені зерна в хлібі та макаронних виробах, а також багато продуктів із середнім і високим глікемічним індексом навіть при невеликому споживанні викликають високий потенціал дії.

   

  Щоб підтримувати глюкозу на низькому рівні, необхідно споживати вуглеводну їжу з високим вмістом клітковини. Я перестала їсти сухофрукти і стала їсти свіжі фрукти з низьким глікемічним індексом і в невеликих порціях; я доповнюю дієту голозерним ячменем [1], соєю, бобовими, насінням чіа, пшеничними висівками, некрохмалистими овочами, горіхами, насінням, авокадо та сейтаном.

   

  Відстеження щоденного споживання поживних речовин на Cronometer.com було неоціненно для досягнення цілей норм споживання речовин. Далі мої результати аналізів були з відмінними показниками: низький рівень холестерину (високий ЛПВЩ), низький показник запалення, низький артеріальний тиск, нормальний рівень глюкози і HbA1c – 5,0.

   

  Ця дієта допомагає мені й іншим веганам з нашої групи. Ми будемо продовжувати стежити за нашим рівнем глюкози та іншими показниками періодично, коли це необхідно, але в цілому ми й наші лікарі дуже задоволені поточними результатами.

   

  Примітка


  1. Ячмінь може бути очищений або голозерний. Голозерний ячмінь має нижчий глікемічний індекс і вищий профіль поживних речовин.

  ---

  Pre-Type 2 Diabetes and Lean Vegans


  [source]


  by Susan Papuga

  Last updated August 2015


  Preface


  Recently, I have been contacted by a small group of lean, pre-diabetic vegans. I had never heard of thin vegans developing pre-diabetes; it turns out that it's not uncommon for lean people to develop pre-type-2 diabetes.


  Here is an article by Susan Papuga, one of the people who contacted me, who has researched the topic thoroughly. 


  If you aren't familiar with the normal references for the numbers discussed below, please see Diabetes: Tests and Diagnosis from Mayo Clinic.


  by Jack Norris


  Pre-Type 2 Diabetes and Lean Vegans


  The majority of people with type 2 diabetes are overweight and suffer from hyperglycemia (high blood sugar) due to insulin resistance. However, there is also a condition in which thin people suffer from hyperglycemia. Few studies have been done on lean diabetics and are primarily on Asian populations. Many of these studies have found that lean type-2 diabetics are suffering from a deficiency of the insulin-producing beta cells rather than from insulin resistance. An even smaller subset rarely mentioned are lean vegans with high blood glucose; further research is needed to determine the cause of their pre-diabetes or diabetes.


  The International Diabetes Foundation has developed a document, Guideline for Management of Postmeal Glucose (PDF), which states, "Although control of fasting hyperglycaemia is necessary, it is usually insufficient to obtain optimal glycaemic control. A growing body of evidence suggests that reducing postmeal plasma glucose excursions is as important, or perhaps more important for achieving HbA1c goals." Their recommendation is that two-hour postmeal (also known as postprandial) plasma glucose should not exceed 140 mg/dl (7.8 mmol/l) as long as hypoglycemia is avoided.


  In order to meet that goal for a lean vegan who is pre-diabetic or diabetic, careful consideration needs to be paid to diet. One challenge is how to prevent postprandial spikes while reducing carbohydrate and still maintaining adequate body weight. The Eco-Atkins diet [[blog]] can be an effective path to follow with higher fat and protein consumption from nuts, seeds, avocados, soy foods, and seitan–all helping to provide needed calories. Carbohydrate should be chosen wisely, emphasizing high fiber and low glycemic foods.


  The Guideline further states, “Self-monitoring of blood glucose should be considered because it is currently the most practical method for monitoring postmeal glycaemia.” For a lean vegan, this is an important step in taming impaired glucose metabolism. For a few in our group of lean vegans, our fasting glucose was only slightly elevated while an HbA1c test and/or postprandial glucose identified pre-diabetes.


  My first indication of impaired glucose metabolism was during a routine lab which showed a slightly elevated fasting glucose of 101. I started testing my fasting and postmeal glucose at home and mentioned to my doctor that I was seeing some high numbers for postmeal, up to 185. A person with normal glucose metabolism rarely goes over 140 postprandial. An oral glucose tolerance test confirmed a pre-diabetes diagnosis, and then began my journey to find a way to lower those numbers while eating a healthy vegan diet.


  Personally, I’ve had success at keeping my fasting glucose under 100 mg/dl and postprandial glucose under 140 mg/dl with a diet similar to Eco-Atkins. I found that the processed grains in breads and pasta and many mid- to high-glycemic index foods, even in modest amounts, will cause a high postprandial spike. 


  To keep glucose low and slow, the high fiber carbohydrate are best. I've stopped eating dried fruit and eat low glycemic index fresh fruit only in small servings; instead, I fill up with hull-less barley [1], soybeans, legumes, chia seeds, wheat bran, non-starchy vegetables, nuts, seeds, avocado, and seitan.


  Tracking daily nutrients on Cronometer.com has been invaluable for meeting the RDA targets. Consequently, my lab results are coming back with great numbers: low cholesterol (high HDL), low inflammation, low blood pressure, normal glucose, and HbA1c at 5.0. 


  This diet works well for me and the other vegans in our group. We'll continue to monitor our glucose and labs, adjusting when needed, but overall we are quite pleased, as are our doctors, with the outcomes.


  Footnotes


  1. Barley can be hulled or hull less. Hull less barley has a lower glycemic index and higher nutrient profile.

  ---


  ***
 • 0 коммент.:

  Дописати коментар