• Вітамін В12 > Підвищений рівень В12 у крові та збільшений ризик розвитку хвороб  Підвищений рівень В12 у крові та збільшений ризик розвитку хвороб


  Резюме


  Два дослідження виявили підвищений ризик розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС) та смертності у пацієнтів з підвищеним рівнем B12. Панчаруніті та ін. [1] виявили підвищений ризик розвитку ІХС, який ледь досяг статистичної значущості. Цейтлін та ін. [2] виявили зростання ризику смертності на 7% для кожного збільшення на 100 пг/мл в крові вітаміну В12.


  Обидва ці висновки, ймовірно, виникли через те, що В12 був маркером для продуктів, пов'язаних з хворобою серця, а не був причиною шкоди. Як повідомляється в цій статті, більшість досліджень виявили, що показник B12 на межі високого допустимого рівня може бути здоровим.


  Панчаруніті та ін. (1996) провели ретроспективне дослідження, в якому рівні B12 в крові істотно не відрізнялися у людей з ішемічною хворобою серця (ІХС) та в контрольної групи. Однак після перевірки рівня гомоцистеїну та інших факторів ризику ІХС було знайдено ледь значущий зв'язок між рівнем вітаміну В12 і підвищеним ризиком ІХС (RR = 1,5; CI: 1.0, 1.8). Автори припустили, що результат пов'язаний з тим, що В12 міститься в продуктах, які збільшують ризик серцево-судинних захворювань, – таких як червоне м'ясо.


  Цейтлін та ін. (1997) вивчали 488 людей віком 75-85 протягом 6 років. Середній рівень B12 становив 515 пг/мл. При аналізі випадків смерті, інсульту, інфаркту, ішемічної хвороби серця та інших серцево-судинних захворювань не виявили жодної істотної відмінності в показнику B12 між учасниками із зазначеними хворобами (569 ± 479 пг/мл) і без (491 ± 267 пг/мл).


  Проте збільшення на 1 пг/мл в крові вітаміну В12 було пов'язане зі збільшенням ризику смерті на 0,07% (Р=0,041). Це означає, що в людей з рівнем В12 в крові вище 100 пг/мл, ризик смерті вищий на 7%. Цейтлін та ін. припустили, що підвищений ризик смертності був пов'язаний з тим, що показник В12 був маркером для продуктів тваринного походження (пов'язаних із хворобою серця), а не сам В12 викликав відхилення. Але вони також припускають, що високий запас B12 може привести до хвороб печінки, сприяючи росту ризику  смертності. Це тільки гіпотеза, немає  повідомлень про інтоксикацію печінки через високий запас B12.


  Використана література

  ---

  Elevated Serum B12 and Increased Risk of Disease


  [source]


  Summary


  Two studies have shown an increased risk of coronary heart disease (CHD) or mortality in subjects with elevated serum B12. Pancharuniti et al. [1] found an increased risk of CHD that barely reached statistical significance. Zeitlin et al. [2] found (what equaled) an increased risk of death of 7% for every 100 pg/ml increase in serum B12. 


  Both of these findings were probably due to B12 being a marker for foods associated with heart disease and not that B12 itself was damaging. As reported throughout this article, most studies have shown B12 levels on the higher end of normal to be healthy.


  Pancharuniti et al. (1996) performed a retrospective study in which serum B12 levels did not differ significantly between those with coronary artery disease (CAD) and matched controls. However after controlling for homocysteine levels and other CAD risk factors, there was a barely significant association between serum B12 and increased risk of CHD (rr = 1.5; CI: 1.0, 1.8). The authors thought this could be due to the fact that B12 is found in foods that increase one's risk of heart disease such as red meats.


  Zeitlin et al. (1997) followed 488 people aged 75-85 for an average of 6 years. Average B12 levels were 515 pg/ml. In measuring death, stroke, heart attack, coronary heart disease, and cardiovascular disease events, there was no significant difference in serum B12 between those who did (569 ± 479 pg/ml) and did not (491 ± 267 pg/ml) have an event. 


  However, each increase of 1 pg/ml in serum B12 was associated with a .07% increase in risk of death (P = .041). This means that someone with a 100 pg/ml higher serum B12 had a 7% higher risk of death. Zeitlin et al. suggest that the higher risk of death could be because B12 is a marker for animal product intake, and not from B12 itself. But, they also speculate that high B12 stores could cause liver damage, contributing to death. This is purely conjecture as there are no reports of liver toxicity due to high B12 stores.


  References

  ---


  ***

  1. Pancharuniti N, Lewis CA, Sauberlich HE, Perkins LL, Go RC, Alvarez JO, Macaluso M, Acton RT, Copeland RB, Cousins AL, et al. Plasma homocyst(e)ine, folate, and vitamin B-12 concentrations and risk for early-onset coronary artery disease. Am J Clin Nutr. 1994 Apr;59(4):940-8. Erratum in: Am J Clin Nutr. 1996 Apr;63(4):609.

   

  2. Zeitlin A, Frishman WH, Chang CJ. The association of vitamin b 12 and folate blood levels with mortality and cardiovascular morbidity incidence in the old old: the Bronx aging study. American Journal of Therapeutics. 1997 Jul-Aug;4(7-8):275-81.
 • 0 коммент.:

  Дописати коментар