• Вітамін В12 > Прихильники макробіотичного харчування  Прихильники макробіотичного харчування


  Короткий огляд


  Багато прихильників макробіотичного харчування, що не доповнюють дієту вітаміном В12, мають дефіцит цього вітаміну. У дітей-макробіотиків відбувається затримка росту через низький рівень споживання В12.


  Зміст  Макробіотична дієта


  Макробіотична дієта, як правило, складається на 50-60% із зернових культур (каш), на 5% із супів, на 20-25% з овочів і на 5-10% з бобових і морських водоростей. Іноді додаються невеликі кількості інших продуктів, таких як морепродукти. М'ясо виключається, молоко і яйця або не вживаються, або вживаються в невеликих кількостях. Вітамінні добавки, як правило, не приймаються [1]. Немовлята зазвичай перебувають на грудному вигодовуванні до тих пір, поки не можуть бути включені цільні продукти (тобто немовлята не отримують спеціальних харчових сумішей).


  Дорослі-макробіотики


  Міллер та ін. (1991, Нова Англія США) [1] вивчали 110 дорослих- і 42 дітей-макробіотиків:


  • Середній рівень В12 в групі становив 202 пг/мл;

  • 51% дорослих мали рівень B12 в крові менше 200 пг/мл;

  • 30% дорослих, обраних випадковим чином, мали високий рівень ММК в сечі;

  • Рівень B12 в крові був тим нижче, а рівень ММК в сечі був тим вище, чим довше учасники були на макробіотичній дієті.

  • Кілька учасників мали низький рівень B12 в крові відразу після недавнього переходу на макробіотичне харчування (рівень B12, можливо, був низьким ще до переходу).


  Діти-макробіотики


  Дагніле та ван Ставерен (1994, Нідерланди) [2] виявили, що немовлята- і діти-макробіотики відставали в рості й розвитку у віці 6-18 місяців і не могли наздогнати в розвитку пізніше (до 10 років), якщо продукти тваринного походження не додавалися до раціону.


  Міллер та ін. (1991, Нова Англія США) [1] вивчали 110 дорослих- і 42 дітей-макробіотиків:


  • Середній рівень В12 в групі становив 202 пг/мл;

  • 55% дітей мали високий рівень ММК в сечі;

  • Діти були невисокого зросту. Низький зріст був пов'язаний з високим рівнем ММК.


  Двайер та ін. (1982, Бостон, Массачусетс) [3] вивчали 39 дітей-вегетаріанців і напіввегетаріанців. Середній вік становив 4 роки (діапазон: 0,8 – 8,4 року). 27 з них були макробіотиками, 9 – веганами. Двоє з веганів приймали добавки. Середній рівень В12 становив 489 мкг/мл (діапазон: 100 – 700 пг/мл). За результатами, всі діти виявилися в нормі.


  Таблиця 1. Рівень B12 у немовлят-макробіотиків (1994, Нідерланди)

  Дієтична група

  Кількість

  Рівень В12 (пг/мл)

  Макробіотики

  41

  191 (діапазон: 79-459)

  Невегетаріанці

  50

  538 (діапазон: 261-1108)


  Немовлята-макробіотики


  Шніід та ін. (1994, Нідерланди) [4] порівняли немовлят-макробіотиків і немовлят-вегетаріанців. Результати вказано в таблиці 1.


  Рівні гомоцистеїну і MMК в крові були вище норми у немовлят-макробіотиків та зворотно пропорційні рівню B12.


  Таблиця 2. Рівень B12 у немовлят-макробіотиків (1989, Нідерланди)

  Дієтична група

  Кількість

  Рівень В12 (пг/мл)

  Макробіотики

  50

  201

  Невегетаріанці

  57

  545


  Дагніле та ін. (1989, Нідерланди) [5] порівняли немовлят-макробіотиків і немовлят-вегетаріанців. Результати наведено в таблиці 2.


  50% учасників-макробіотиків мали рівень B12<188 пг/мл, а 10% – нижче 107 пг/мл. Автори заявили: "Наші результати показують, що рівень вітаміну B12 у немовлят-макробіотиків був досить низьким, і це викликає стурбованість щодо їхнього неврологічного розвитку".


  Шпекер та ін. (1988, США) [6] вивчали 17 матерів-веганок і макробіотиків. 56% з них мали рівень B12 менше 200 пг/мл. Їхні результати порівнювались із результатом 6 матерів-невегетаріанок, чий рівень В12 не повідомляється. Немовлята матерів-веганок мали вищий рівень ММК в сечі, який знизився після терапії B12 протягом 7-10 днів.


  Грудне молоко при макробіотичному харчуванні


  Шпекер та ін. (1990, США) [7] порівняли рівень B12 в грудному молоці у 13 жінок-макробіотиків (в основному веганок), які не приймають добавки (312 ± 127 пг/л) та 6 невегетаріанок, 5 з яких приймали добавки (510 ± 101 пг/мл). Рівень В12 в грудному молоці зменшувався в залежності від збільшення часу на макробіотичній дієті. Рівень ММК в сечі у немовлят був зворотно пропорційний рівню B12 в молоці (якщо рівень останнього був нижче 489 пг/мл).


  Використана література

  ---

  Macrobiotics


  [source]


  Summary


  Many macrobiotics who do not supplement their diets with B12 are found to be deficient. There is growth retardation in some macrobiotic children due to low B12 intake.


  Contents  The Macrobiotic Diet


  A macrobiotic diet typically consists of 50-60% whole cereal grains, 5% soups, 20-25% vegetables, and 5-10% beans and sea vegetables. Occasionally, small quantities of other foods, such as seafood, are included. Meat is avoided and little or no dairy or eggs are eaten. Vitamin supplements generally are not taken [1]. Infants are normally breast-fed until whole foods are added (i.e., infants are not fed formula).


  Macrobiotic Adults


  Miller et al. (1991, New England USA) [1] studied 110 macrobiotic adults and 42 macrobiotic children:


  • The group's average B12 level was 202 pg/ml.

  • 51% of adults had serum B12 < 200 pg/ml.

  • 30% of adults sampled had high uMMA.

  • Serum B12 negatively associated with time on the diet and urinary MMA.

   • Several had low serum B12 after a short time as a MAC (they may have had poor status before beginning the diet).


  Macrobiotic Children


  Dagnelie & van Staveren (1994, Netherlands) [2] found that growth in macrobiotic infants and children was retarded between ages of 6 - 18 months, and did not catch up (by age 10) unless animal products were added to the diet.


  Miller et al. (1991, New England USA) [1] studied 110 macrobiotic adults and 42 macrobiotic children:


  • The group's average B12 level was 202 pg/ml.

  • 55% of the children had high urinary MMA.

  • Children were short in stature. Decreased stature was related to high uMMA.


  Dwyer et al. (1982, Boston, MA) [3] studied 39 vegetarian and semi-vegetarian children. Average age was 4.0 years old (range: 0.8 ? 8.4 years). 27 were macrobiotic, and 9 of those were vegan. 2 of the vegans used supplements. The average B12 level was 489 pg/ml (range: 100 ? 700 pg/ml). All the children appeared to be normal.


  Table 1. B12 levels in Macrobiotic Infants (1994, Netherlands)

  Diet Group

  Number

  Serum B12 (pg/ml)

  Macrobiotic

  41

  191 (Range: 79-459)

  Non-Veg

  50

  538 (Range: 261-1108)


  Macrobiotic Infants


  Schneede et al. (1994, Netherlands) [4] compared macrobiotic infants to non-vegetarian infants. See Table 1.


  Homocysteine and serum MMA levels were above normal in the macrobiotic infants, and were inversely related to B12 levels.


  Table 2. B12 levels in Macrobiotic Infants (1989, Netherlands)

  Diet group

  Number

  Serum B12 (pg/ml)

  Macrobiotic

  50

  201

  Non-Veg

  57

  545


  Dagnelie et al. (1989, Netherlands) [5] compared macrobiotic infants to non-vegetarian infants. See Table 2.


  50% of macrobiotics had B12 levels < 188 pg/ml, and 10% had levels < 107 pg/ml. The authors stated, "Our findings indicate that the plasma B12 concentration in macrobiotic infants is sufficiently low to have physiological consequences raising concerns about neurological development."


  Specker et al. (1988, USA) [6] studied 17 vegan, macrobiotic mothers. 56% had B12 levels less than 200 pg/ml. They were compared to 6 non-vegetarian mothers whose B12 levels were not reported. The infants of the vegan mothers had higher urinary MMA levels, which dropped after 7 to 10 days of B12 therapy.


  Macrobiotic Breast Milk


  Specker et al. (1990, USA) [7] compared the B12 levels of breast milk in 13, mostly vegan macrobiotics who did not take supplements (312 ± 127 pg/ml) to 6 non-vegetarians, 5 of whom took supplements (510 ± 101 pg/ml). B12 in breast milk decreased as time on the macrobiotic diet increased. Infant urinary MMA levels were inversely related to milk B12 levels for those below 489 pg/ml.


  References

  ---

  ***

  1. Miller DR, Specker BL, Ho ML, Norman EJ. Vitamin B-12 status in a macrobiotic community. Am J Clin Nutr. 1991 Feb;53(2):524-9.

   

  2. Dagnelie PC, van Dusseldorp M, van Staveren WA, Hautvast JG. Effects of macrobiotic diets on linear growth in infants and children until 10 years of age. Eur J Clin Nutr. 1994 Feb;48 Suppl 1:S103-11; discussion S111-2.

   

  3. Dwyer JT, Dietz WH Jr, Andrews EM, Suskind RM. Nutritional status of vegetarian children. Am J Clin Nutr. 1982 Feb;35(2):204-16.

   

  4. Schneede J, Dagnelie PC, van Staveren WA, Vollset SE, Refsum H, Ueland PM. Methylmalonic acid and homocysteine in plasma as indicators of functional cobalamin deficiency in infants on macrobiotic diets. Pediatr Res. 1994 Aug;36(2):194-201.

   

  5. Dagnelie PC, van Staveren WA, Vergote FJ, Dingjan PG, van den Berg H, Hautvast JG. Increased risk of vitamin B-12 and iron deficiency in infants on macrobiotic diets. Am J Clin Nutr. 1989 Oct;50(4):818-24.

   

  6. Specker BL, Miller D, Norman EJ, Greene H, Hayes KC. Increased urinary methylmalonic acid excretion in breast-fed infants of vegetarian mothers and identification of an acceptable dietary source of vitamin B-12. Am J Clin Nutr. 1988 Jan;47(1):89-92.

   

  7. Specker BL, Black A, Allen L, Morrow F. Vitamin B-12: low milk concentrations are related to low serum concentrations in vegetarian women and to methylmalonic aciduria in their infants. Am J Clin Nutr. 1990 Dec;52(6):1073-6.
 • 0 коммент.:

  Дописати коментар