• Вітамін В12 > Споживання невеликої кількості продуктів тваринного походження не рятує від дефіциту B12  Споживання невеликої кількості продуктів тваринного походження не рятує від дефіциту B12


  Є дані про те, що функція В12 не може бути відновлена ​​до оптимального рівня шляхом вживання невеликої кількості продуктів тваринного походження: ван Дуссельдорп та ін. [1] (1999, Нідерланди) дослідили, чи буде помірне споживання продуктів тваринного походження достатнім для досягнення нормальної функції B12. Учасниками дослідження були 73 підлітки, які були строгими макробіотиками до 6 років, а потім перейшли на ово-лакто-вегетаріанство або невегетаріанську дієту. В контрольну групу входили 94 учасники, які ніколи не були макробіотиками або вегетаріанцями. Макробіотики отримували з молочних продуктів в середньому ~ 1 мкг B12 на добу. Також вони їли рибу, червоне м'ясо або курку 2-3 рази на тиждень.


  Таблиця 1. ван Дуссельдорп та ін. [1] (1999, Нідерланди)


  Кіл-ть

  В12 у крові,

  пг/мл

  Рівень ММА у крові, мкмоль/л

  ММА у крові >0,41 мкмоль/л

  Гомоцистеїн >12,8 мкмоль/л

  Макробіотики, хлопчики

  37

  288A

  0,29 (0,9-0,93)C

  24%

  8%

  Макробіотики, дівчата

  36

  389B

  0,25 (0,9-0,70)D

  17%

  11%

  Контрольна група, хлопчики

  39

  653A

  0,15 (0,06-0,43)C

  5%

  5%

  Контрольна група, дівчата

  55

  618B

  0,17 (0,07-0,40)D

  5%

  5%

  A, B, C, D – Статистично значуща відмінність між групами з однаковими буквами


  Таким чином, помірне споживання продукції тваринного походження не було достатнім, щоб відновити нормальний стан B12 у 21% цих дітей (ґрунтуючись на вимірюваному рівні метилмалонової кислоти, ММА).


  Використана література


  ---

  Small Amounts of Animal Products Do Not Cure B12 Deficiency


  [source]


  There is evidence that B12 function cannot be restored to optimal levels by adding small amounts of animal products into the diet: van Dusseldorp et al. [1] (1999, Netherlands) investigated whether moderate consumption of animal products is sufficient for achieving normal B12 function in 73 adolescents who had been strict macrobiotics (MAC) until 6 years old and then switched to a lacto-ovo-vegetarian (LOV) or non-vegetarian (NV) diet. 94 people who had never been macrobiotics or vegetarian were controls. Dairy supplied an average of ~ 1 µg B12/day for the MACs. They also ate fish, red meat, or chicken 2-3 times/week.


  Table 1. van Dusseldorp et al.1 (1999, Netherlands)

   

   

  Number

  serum B12

  (pg/ml)

  sMMA Range

  (µmol/l)

  sMMA > .41 µmol/l

  HCY > 12.8 µmol/l

  MAC

  Boys

  37

  288A

  .29 (.09-.93)C

  24%

  8%

  Girls

  36

  389B

  .25 (.09-.70)D

  17%

  11%

  Controls

  Boys

  39

  653A

  .15 (.06-.43)C

  5%

  5%

  Girls

  55

  618B

  .17 (.07-.40)D

  A,B,C,D - Statistically significant difference between groups with same letters


  Thus, moderate animal product consumption was not enough to restore normal B12 status for 21% of these children (based on MMA levels).


  References


  ---


  ***

  1. van Dusseldorp M, Schneede J, Refsum H, Ueland PM, Thomas CM, de Boer E, van Staveren WA. Risk of persistent cobalamin deficiency in adolescents fed a macrobiotic diet in early life. J Clin Nutr. 1999 Apr;69(4):664-71. | link • 0 коммент.:

  Дописати коментар